Gerrit Achterberg (1905-1962)

De populaire dichter Gerrit Achterberg staat bekend als de man die zijn hospita vermoordde en dichtte over een gestorven geliefde. De groeiende waardering voor zijn werk begon met een lofrede van Bertus Aafjes in 1946. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten die experimenteerden met dichtvormen werd Achterbergs poëzie steeds vormvaster. Zijn thema is omschreven als: 'U en de dood en ik'.

Gerrit Achterberg, *Voorbij de laatste stad* (1955)

Gerrit Achterberg, Voorbij de laatste stad (1955)