Hadewijch (1200-1250)

Over het leven van Hadewijch is vrijwel niets bekend. We weten alleen dat ze in de dertiende eeuw in Brabant leefde en dat ze daar een groep religieuze vrouwen leiding gaf. De Vlaamse begijn gaf deze vrouwen geestelijke raad en steun in de vorm van allerlei geschriften, waaronder ook een aantal gedichten.