Hadewijch: geillustreerde bibliografie

In deze bibliografie zijn alle Nederlandstalige edities van de Strofische gedichten en de Mengeldichten van Hadewijch opgenomen. Het werk van Hadewijch is onder andere vertaald in het Engels, Duits, Frans en Spaans: van de vertalingen zijn alleen die in het Fries opgenomen.

Bibliografie:

1. Werken van Zuster Hadewijch: Gedichten: diplomatisch uitg. naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. - Gent: Annoot-Braeckman, 1875.
2. Liederen van Hadewijch: naar de drie bekende hsshttp://opc4.kb.nl/PPN?PPN=046138005. / kritisch uitgeg. met inl. en woordenlijst door Johanna Snellen. - Amsterdam: Versluys, 1907.
3. Proza; III [Strophische gedichten] / [redactie:] J. van Mierlo. - Leuven: Keurboekerij, 1910.
4. Mengeldichten: Hadewijch / [uitgeg.] door J. van Mierlo Jr. - Brussel: Nml. Belg. Boekhandelmij., Leuven: Vlaamsche Drukkerij, 1912.

1. Werken van Zuster Hadewijch: Gedichten: diplomatisch uitg. naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. - Gent: Annoot-Braeckman, 1875.
1.
 1. Werken van Zuster Hadewijch: Gedichten: diplomatisch uitg. naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. - Gent: Annoot-Braeckman, 1875.
2. Liederen van Hadewijch: naar de drie bekende hss. / kritisch uitgeg. met inl. en woordenlijst door Johanna Snellen. - Amsterdam: Versluys, 1907.
2.
 1. Liederen van Hadewijch: naar de drie bekende hss. / kritisch uitgeg. met inl. en woordenlijst door Johanna Snellen. - Amsterdam: Versluys, 1907.
3. Proza; III [Strophische gedichten] / [redactie:] J. van Mierlo. - Leuven: Keurboekerij, 1910.
3.
 1. Proza; III [Strophische gedichten] / [redactie:] J. van Mierlo. - Leuven: Keurboekerij, 1910.
4. Mengeldichten: Hadewijch; [uitgeg.] door J. van Mierlo Jr. - Brussel: Nml. Belg. Boekhandelmij., Leuven: Vlaamsche Drukkerij, 1912.
4.
 1. Mengeldichten: Hadewijch; [uitgeg.] door J. van Mierlo Jr. - Brussel: Nml. Belg. Boekhandelmij., Leuven: Vlaamsche Drukkerij, 1912.
5. J. van Mierlo: De poëzie van Hadewijch in: Verslagen en mededeelingen/ Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, (1931), p. 285-439. [Bevat bloemlezing uit de gedichten met uitvoerig commentaar]
5.
 1. J. van Mierlo: 'De poëzie van Hadewijch' in: Verslagen en mededeelingen/ Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, (1931), p. 285-439. [Bevat bloemlezing uit de gedichten met uitvoerig commentaar]
6. Hadewijch: een bloemlezing uit haar poëzie en proza / ingel. en toegel. door Johanna Snellen. - Zeist : Ploegsma, 1932.
6.
 1. Hadewijch: een bloemlezing uit haar poëzie en proza / ingel. en toegel. door Johanna Snellen. - Zeist : Ploegsma, 1932.
7. Uit de verzen en het proza van Hadewijch: ±1200-±1270 / met inl. en aant. door H. G. t Hooft. - Zutphen: Thieme, 1938.
7.
 1. Uit de verzen en het proza van Hadewijch: ±1200-±1270 / met inl. en aant. door H. G. 't Hooft. - Zutphen: Thieme, 1938.
8. Strophische gedichten: I: Tekst en commentaar / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc.]: Standaard-Boekhandel, 1942.
8.
 1. Strophische gedichten: I: Tekst en commentaar / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc.]: Standaard-Boekhandel, 1942.
9. Hadewijch: een bloemlezing uit hare werken / [verzorgd door J. van Mierlo]. - Amsterdam: Elsevier, 1950.
9.
 1. Hadewijch: een bloemlezing uit hare werken / [verzorgd door J. van Mierlo]. - Amsterdam: Elsevier, 1950.
10. Mengeldichten / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc]: Standaard-Boekhandel, [1952].
10.
 1. Mengeldichten / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc]: Standaard-Boekhandel, [1952].
11. Strofische gedichten / met een inl. door E. Rombauts en N. de Paepe. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1961.
11.
 1. Strofische gedichten / met een inl. door E. Rombauts en N. de Paepe. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1961.
12. Strophische gedichten: een keuze / uitgelezen door N. de Paepe. - Leuven [etc.]: Wetenschappelijke Uitgeverij en boekhandel, 1968.
12.
 1. Strophische gedichten: een keuze / uitgelezen door N. de Paepe. - Leuven [etc.]: Wetenschappelijke Uitgeverij en boekhandel, 1968.
13. Hadewijch: strophische gedichten / uitgelezen door N. de Paepe. - Gent [etc.]: Story-Scientia, 1972. [Herdruk van de uitgave 1968] [Ook herdrukt in 1974 en 1978]
13.
 1. Hadewijch: strophische gedichten / uitgelezen door N. de Paepe. - Gent [etc.]: Story-Scientia, 1972. [Herdruk van de uitgave 1968] [Ook herdrukt in 1974 en 1978]
14. De wetten van de minne: met de tekst van Hadewijchs 45 strofische gedichten volgens Hs. 385 II van het Ruusbroecgenootschap/ [uitg. door J. Alaerts]. - Bonheiden: Priorij Bethlehem, 1977.
14.
 1. De wetten van de minne: met de tekst van Hadewijchs 45 strofische gedichten volgens Hs. 385 II van het Ruusbroecgenootschap/ [uitg. door J. Alaerts]. - Bonheiden: Priorij Bethlehem, 1977.
15. Hadewijch: een bloemlezing uit haar werken / samengest. en ingel. door N. de Paepe. - Amsterdam [etc.]: Elsevier, 1979.
15.
 1. Hadewijch: een bloemlezing uit haar werken / samengest. en ingel. door N. de Paepe. - Amsterdam [etc.]: Elsevier, 1979.

5  J. van Mierlo: 'De poëzie van Hadewijch' in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, (1931), p. 285-439. [Bevat bloemlezing uit de gedichten met uitvoerig commentaar]
6. Hadewijch: een bloemlezing uit haar poëzie en proza / ingel. en toegel. door Johanna Snellen. - Zeist : Ploegsma, 1932.
7. Uit de verzen en het proza van Hadewijch: ±1200-±1270 / met inl. en aant. door H. G. 't Hooft. - Zutphen: Thieme, 1938.
8. Strophische gedichten: I: Tekst en commentaar / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc.]: Standaard-Boekhandel, 1942.
9. Hadewijch: een bloemlezing uit hare werken / [verzorgd door J. van Mierlo]. - Amsterdam: Elsevier, 1950.
10. Mengeldichten / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc]: Standaard-Boekhandel, [1952].
11.  Strofische gedichten / met een inl. door E. Rombauts en N. de Paepe. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1961.
12. Strophische gedichten: een keuze / uitgelezen door N. de Paepe. - Leuven [etc.]: Wetenschappelijke Uitgeverij en boekhandel, 1968.
13. Hadewijch: strophische gedichten / uitgelezen door N. de Paepe. - Gent [etc.]: Story-Scientia, 1972. [Herdruk van de uitgave 1968] [Ook herdrukt in 1974 en 1978]
14. De wetten van de minne: met de tekst van Hadewijchs 45 strofische gedichten volgens Hs. 385 II van het Ruusbroecgenootschap/ [uitg. door J. Alaerts]. - Bonheiden: Priorij Bethlehem, 1977.
15. Hadewijch: een bloemlezing uit haar werken / samengest. en ingel. door N. de Paepe. - Amsterdam [etc.]: Elsevier, 1979.

16. Van liefde en minne: de strofische gedichten / hertaald door M. Ortmanns; ingel. door P. Mommaers. - Tielt, Bussum: Lannoo, 1982.
16.
 1. Van liefde en minne: de strofische gedichten / hertaald door M. Ortmanns; ingel. door P. Mommaers. - Tielt, Bussum: Lannoo, 1982.
17. Strofische gedichten / Middelnederlandse tekst en omzetting in modern Nederlands met een inl. door N. de Paepe. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1983.
17.
 1. Strofische gedichten / Middelnederlandse tekst en omzetting in modern Nederlands met een inl. door N. de Paepe. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1983.
18. Mengeldichten of rijmbrieven / hertaald door M. Ortmanns-Cornet; ingel. door W. Corsmit. - Brugge: Tabor, 1988.
18.
 1. Mengeldichten of rijmbrieven / hertaald door M. Ortmanns-Cornet; ingel. door W. Corsmit. - Brugge: Tabor, 1988.
19. Fersen fan Minne / ferfryske fan Klaas Bruinsma. - Ljouwert [Leeuwarden]: Frysk en Frij, 2001. [Friese vertaling van de strofische gedichten van Hadewijch]
19.
 1. Fersen fan Minne / ferfryske fan Klaas Bruinsma. - Ljouwert [Leeuwarden]: Frysk en Frij, 2001. [Friese vertaling van de strofische gedichten van Hadewijch]
20.
 1. Minne is wonderzoet in al haar stormen: een keuze uit de Mengeldichten en Strofische Gedichten van Hadewijch / hertaling Lucienne Stassaert. - Leuven: P., 2002.
21. Die minne es al / [samenst.] Frans van Bladel. - Leuven: Davidsfonds/Literair, 2002.
21.
 1. Die minne es al / [samenst.] Frans van Bladel. - Leuven: Davidsfonds/Literair, 2002.
22. Ende hier omme swighic sachte / keuze en samenstelling van de teksten Anikó Daróczi. - Amsterdam [etc.]: Atlas, 2002.
22.
 1. Ende hier omme swighic sachte / keuze en samenstelling van de teksten Anikó Daróczi. - Amsterdam [etc.]: Atlas, 2002.
23. Dat suetste van minnen.- s Hertogenbosch: Op gezette tijden, 2004. [Beperkte oplage].
23.
 1. Dat suetste van minnen.- s Hertogenbosch: Op gezette tijden, 2004. [Beperkte oplage].
24. Liederen. - Groningen: Historische uitgeverij, 2009.
24.
 1. Liederen. - Groningen: Historische uitgeverij, 2009.
25. Liefdesliederen / vertaald door Jan Kuijper. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010
25.
 1. Liefdesliederen / vertaald door Jan Kuijper. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010

16. Van liefde en minne: de strofische gedichten / hertaald door M. Ortmanns; ingel. door P. Mommaers. - Tielt, Bussum: Lannoo, 1982.
17. Strofische gedichten / Middelnederlandse tekst en omzetting in modern Nederlands met een inl. door N. de Paepe. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1983.
18. Mengeldichten of rijmbrieven / hertaald door M. Ortmanns-Cornet; ingel. door W. Corsmit. - Brugge: Tabor, 1988.
19. Fersen fan Minne / ferfryske fan Klaas Bruinsma. - Ljouwert [Leeuwarden]: Frysk en Frij, 2001. [Friese vertaling van de strofische gedichten van Hadewijch]
20. Minne is wonderzoet in al haar stormen: een keuze uit de Mengeldichten en Strofische Gedichten van Hadewijch / hertaling Lucienne Stassaert. - Leuven: P., 2002.
21. Die minne es al / [samenst.] Frans van Bladel. - Leuven: Davidsfonds/Literair, 2002.
22. Ende hier omme swighic sachte / keuze en samenstelling van de teksten Anikó Daróczi. - Amsterdam [etc.]: Atlas, 2002.
23. Dat suetste van minnen.- 's Hertogenbosch: Op gezette tijden, 2004. [Beperkte oplage].
24. Liederen. - Groningen: Historische uitgeverij, 2009.
25. Liefdesliederen / vertaald door Jan Kuijper. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010.