Herman Gorter (1864-1927)

Herman Gorter is de auteur van een van de meest geciteerde dichtregels uit de Nederlandse letterkunde: 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid'. Net als Constantijn Huygens wordt hij in Nederland vooral herinnerd als dichter, terwijl hij in het buitenland vooral als politicus naam maakte.

Een rij uitgaven vanMeiuit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek [Foto: Jos Uljee]

Een rij uitgaven vanMeiuit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek [Foto: Jos Uljee]