Herman Gorter: biografie

1864 Geboren te Wormerveer (26 november)
1870 Verhuizing naar Amsterdam (15 maart)
1871 Vader Simon Gorter, doopsgezind predikant en letterkundige, overlijdt (5 juni)
1877 Ingeschreven als leerling van het stedelijk Gymnasium (september)
1883 Begin studie Klassieke Talen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
1887 Verloving met Wies Cnoop Koopmans (augustus)
1888 Schrijft aan Alphons Diepenbrock over Mei: 'Het ding is af' (15 november)
1889 Debuteert met de eerste zang van het gedicht 'Mei' in De nieuwe gids (ferbuari);
Wordt voorzitter van de Nederlandsche Cricket Bond (februari)
Eerste boekuitgave van Mei (20 maart, presentexemplaren verspreid van 1 maart);
Doet doctoraalexamen (mei);
Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam (De interpretatione Aeschyli metaphorarum) (2 oktober);
Benoemd als leraar klassieke talen in Amersfoort (december);
Verhuzing naar Amersfoort.  
1890 Huwelijk met Catharine Wies Cnoop Koopmans (17 juli);
Publiceert sensitivistische gedichten in Verzen (september);
Crisis: neemt afstand van de Tachtigers, keert zich naar het symbolisme
1892 Maakt deel uit van het eerste Nederlandse cricketelftal (augustus);
Wijst redacteurschap van De nieuwe gids af (september/december)
1893 Verhuizing naar Bussum (mei);
Neemt ontslag als leraar (mei)
1895 Publiceert vertaling van Spinoza's Ethica (begin juni)
1897 Lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, SDAP (mei)
1898 Redacteur van De nieuwe tijd7
1903 Publiceert socialistische gedichten (Verzen)
1904 Publiceert vertaling van Karl Marx en Friedrich Engels, Het communistisch manifest
1905 Verzamelt zijn lyrische gedichten (De school der poëzie)
1908 Publiceert Het historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard (september);
Duitse vertalingen van zijn gedichten verschijnen (november-december)
1909 Bestuurslid Sociaal-Democratische Partij (SDP, na 1917 CPN)
1911 Maakt een psychische en fysieke crisis door (herstelt niet geheel)
1912 Laatste nieuwe poëziebundel verschijnt (Pan) (mei)
1917 Wordt na de Russische Revolutie opnieuw politiek actief, publiceert opnieuw vele politiek teksten;
Verlaat de SDP en wordt actief in het 'radencommunisme'
1924 Nieuwe periode van poëtische productiviteit (postuum gepubliceerd)
1927 Sterft na verblijf in Interlaken tijdens de terugreis nar Nederland in Hotel Terminus, Brussel, aan angina pectoris (15 september)

Een rij uitgaven van Mei uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek (foto: Jos Uljee)
Uitgaven van 'Mei'

Een rij uitgaven van Mei uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek (foto: Jos Uljee)

Herman en Wies Gorter tijdens hun verlovingstijd[Foto collectie Letterkundig Museum]
Herman en Wies Gorter

Herman en Wies Gorter tijdens hun verlovingstijd[Foto collectie Letterkundig Museum]

Voorzijde omslag van Herman Gorters proefschrift: De interpretatione Aeschyli metaphorarum
Proefschrift

Voorzijde omslag van Herman Gortersproefschrift: De interpretatione Aeschyli metaphorarum

Herman en Wies Gorter, Richard en Henriëtte Roland-Holst (en de moeder van Henriëtte Roland Holst) [Foto collectie Letterkundig Museum]
Gorter en vrienden

Herman en Wies Gorter, Richard en Henriëtte Roland-Holst (en de moeder van Henriëtte Roland Holst) [Foto collectie Letterkundig Museum]