Kindergedichten van Hiëronymus van Alphen in beeld: een selectie

Na de eerste uitgave van Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778) verschenen nog vele herdrukken tot in de eenentwintigste eeuw. Om een indruk te geven van de grote verscheidenheid aan drukken van Hiëronymus van Alphens Kindergedichten en de vele navolgingen is hier in chronologische volgorde een kleine, representatieve selectie afgebeeld: tien titelpagina's en vier voorbeelden van afzonderlijke gedichten.

Zie voor een overzicht van de uitgaven van de Kindergedichten: Buijnsters, 1997. Zie over de editiegeschiedenis ook Saalmink, 1995; Saalmink, 2002; Dokkum, 1917.

Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen (1799)
1799

Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen (1799)

Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen (1799)
1799

Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen (1799)

*Muziekstukjes: voor de proeve van kleine gedigten voor kinderen van H. van Alphen*,gecomponeerd door B. Ruloffs, in 't koper gebragt door C.H. Koning (Amsterdam: Gerbrand Roos, [ca 1791?])
Ca. 179?

Muziekstukjes: voor de proeve van kleine gedigten voor kinderen van H. van Alphen,gecomponeerd door B. Ruloffs, in 't koper gebragt door C.H. Koning (Amsterdam: Gerbrand Roos, [ca 1791?])

Hieronimus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen  (ca. 1805)
Ca. 1805

Hieronimus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen (ca. 1805)

Hieronimus van Alphen, *Kleine gedichten voor kinderen* (ca. 1805)
Ca. 1805

Hieronimus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen (ca. 1805)

Hie͏̈ronymus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen (Brussel : P.-M. Devroom, 1827)
1827

Hie͏̈ronymus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen (Brussel : P.-M. Devroom, 1827)

*Babarapa panton bagi anakh*, terkarang dalam bahasa Wolanda awleh Hieronomus van Alphen dan tersalin kepada bahasa Malajuw awleh G. Hejmering (1838)
1838

Babarapa panton bagi anakh, terkarang dalam bahasa Wolanda awleh Hieronomus van Alphen dan tersalin kepada bahasa Malajuw awleh G. Hejmering (1838)

Groot Nederlandsch prentenboek met zeven honderd houtgravuren (1847)
1847

Groot Nederlandsch prentenboek met zeven honderd houtgravuren (1847)

Friese bewerking van Van Alphens kindergedichten: Lîtse rîmkes foar bern (1852)
1852

Friese bewerking van Van Alphens kindergedichten: Lîtse rîmkes foar bern (1852)

Friese bewerking van Van Alphens kindergedichten:: *Lîtse rîmkes foar bern* (1852)
1852

Friese bewerking van Van Alphens kindergedichten:: Lîtse rîmkes foar bern (1852)

Friese bewerking van Van Alphens kindergedichten:: *Lîtse rîmkes foar bern* (1852)
1852

Friese bewerking van Van Alphens kindergedichten:: Lîtse rîmkes foar bern (1852)

*Van Alphen's ABC Boekje* (1872)
1872

Van Alphen's ABC Boekje (1872)

*Van Alphen's ABC Boekje* (1872)
1872

Van Alphen's ABC Boekje (1872)

Kleine gedichten voor kinderen (1903)
1903

Kleine gedichten voor kinderen (1903)

Kleine gedigten voor kinderen (1998)
1998

Kleine gedigten voor kinderen (1998)