Ida Gerhardt: biografie

1905 Ida Gardina Margaretha Gerhardt geboren te Gorcum (11 mei)
1920 Krijgt op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam les van J.H. Leopold (tot 1923)
1924 Studie Klassieke talen aan de Rijksuniversiteit Leiden
1925 Uit huis verbannen door haar ouders; 
  Studie Klassieke talen aan de Universiteit van Utrecht
1933 Na afstuderen werkloos;
  Tussentijds werkzaam als vrijwilliger lerares Klassieken in Delft en Leiden
1934 Ouderlijke ban opgeheven
  Moeder overlijdt (23 december)
1936 Publiceert eerste gedicht in Tijd en Taak: 'Kinderspel';
  Lerares Klassieke talen aan Stedelijk Gymnasium te Groningen
1939 Lerares Klassieke talen aan Gemeentelijk Lyceum te Kampen
1940 Publliceert debuutbundel Kosmos (9 mei)
1942 Promoveert op vertaling van delen van De rerum natura van Lucretius
1945 Ontvangt Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1951 Benoeming op gymnasiumafdeling van de Werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven
1953 Vader overlijdt (2 juli)
1955 Publicatie van Het levend monogram
1956 Ontvangt Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam
  Gaat samenwonen met vriendin Marie van der Zeyde
1962 Ontvangt nogmaals Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam
1963 Vervroegd pensioen in verband met gezondheid
1964 Behaalt doctoraal Hebreeuws
1967 Ontvangt Marianne Philips-prijs
  Verhuizing naar Eefde
1968 Ontvangt Martinus Nijhoff-prijs
1970 Ontvangt Culturele prijs van de gemeente Arnhem
1971 Ontvangt nogmaals Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam
1972 Publicatie van De psalmen, vertaald in samenwerking met Marie Van der Zeyde
1979 Ontvangt Prijs voor Meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
  Ontvangt P.C. Hooft-Prijs voor poëzie
1980 Publicatie eerste druk Verzamelde gedichten
1988 Publicatie van laatste dichtbundel, De adelaarsvarens
1990 Marie van der Zeyde overlijdt (9 maart)
1992 Verhuizing naar verzorgingstehuis 'Berkelstaete' in Warnsveld
1997 Ida Gerhardt overlijdt (15 augustus) in Warnsveld

Vooromslag van de biografie van Ida Gerhardt door Mieke van den Berg en Dirk Idzinga (Kampen: Ten Have,  2005)

Vooromslag van de biografie van Ida Gerhardt door Mieke van den Berg en Dirk Idzinga (Kampen: Ten Have, 2005)