Ida Gerhardt: geillustreerde bibliografie

Deze geïllustreerde bibliografie bevat alle poëzie-uitgaven van Ida Gerhardt, uitgezonderd ongewijzigde herdrukken, vertalingen en publicaties in tijdschriften of bloemlezingen. Wel zijn bibliofiele uitgaven en gewijzigde drukken apart opgenomen.

2.Het veerhuis. - Santpoort: Mees, 1945. [Bevat tevens 2e dr. van Kosmos]

2.Het veerhuis.- Santpoort: Mees, 1945. [Bevat tevens 2e dr. van Kosmos]

3.Het veerhuis: een bundel van Holland. - 2e dr. - Santpoort: Mees, 1946. [Bevat tevens 3e druk van Kosmos]

3.Het veerhuis: een bundel van Holland.- 2e dr.- Santpoort: Mees, 1946. [Bevat tevens 3e druk van Kosmos]

4.Buiten Schot. - Amsterdam: De Bezige Bij, [1947]. [Herdrukt: 1948]

4.Buiten Schot.- Amsterdam: De Bezige Bij, [1947]. [Herdrukt: 1948]

5.Kwatrijnen in opdracht. - Amsterdam: De Bezige Bij, [1949]

5.Kwatrijnen in opdracht.- Amsterdam: De Bezige Bij, [1949]

6.Sonnetten van een leraar. - Assen: Van Gorcum, 1951. [Herdrukt: 1952]

6.Sonnetten van een leraar.- Assen: Van Gorcum, 1951. [Herdrukt: 1952]

7.Het levend monogram. - Assen: Van Gorcum, 1955. [Herdrukt: 1956]

7.Het levend monogram. - Assen: Van Gorcum, 1955. [Herdrukt: 1956]

8.De argelozen. - Assen: Van Gorcum, 1956. [Herdrukt: 1956]

8.De argelozen.- Assen: Van Gorcum, 1956. [Herdrukt: 1956]

9.De hovenier. - Assen: Van Gorcum, 1961. [Herdrukt: 1961]

9.De hovenier.- Assen: Van Gorcum, 1961. [Herdrukt: 1961]

10.De slechtvalk. - Den Haag: Bert Bakker, Daamen, 1966

10.De slechtvalk.- Den Haag: Bert Bakker, Daamen, 1966

11.De ravenveer. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1970. [Herdrukt 1978, 1984]

11.De ravenveer.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1970. [Herdrukt 1978, 1984]

12.Twee uur: de klokken antwoordden elkaar. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. [Herdrukt 1979, 1980]

12.Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. [Herdrukt 1979, 1980]

13.Kwatrijnen in opdracht. - 3e [i.e. 2e] dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971

13.Kwatrijnen in opdracht. - 3e [i.e. 2e] dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971

14.De hovenier. - 3e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1972

14.De hovenier.- 3e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1972

15.De slechtvalk. - 2e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972 [Herdrukt: 1984]

15.De slechtvalk.- 2e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972 [Herdrukt: 1984]

16.Het levend monogram. - 3e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1973. [Herdrukt 1979]

16.Het levend monogram. - 3e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1973. [Herdrukt 1979]

17.Vijf vuurstenen. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. [Herdrukt 1979]

17.Vijf vuurstenen.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. [Herdrukt 1979]

18.Uit de eerste hand. - [Amsterdam]: Eliance Pers, [1975]

18.Uit de eerste hand.- [Amsterdam]: Eliance Pers, [1975]

19.Vroege verzen. - Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1978. [Heruitgave van werk uit eerder verschenen dichtbundels ; Herdrukt 1979]

19.Vroege verzen.- Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1978. [Heruitgave van werk uit eerder verschenen dichtbundels ; Herdrukt 1979]

20.Het sterreschip. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1979. [Herdrukt 1979 (2x), 1980]

20.Het sterreschip.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1979. [Herdrukt 1979 (2x), 1980]

21.Dolen en dromen. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980. [Herdrukt: 1982, 1992]

21.Dolen en dromen.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980. [Herdrukt: 1982, 1992]

22.Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980

22.Verzamelde gedichten.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980

23.De zomen van het licht. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. [Herdrukt: 1983]

23.De zomen van het licht.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. [Herdrukt: 1983]

24.Tuin van Epicurus. - [Santpoort]: Mercator Pers, 1985

24.Tuin van Epicurus.- [Santpoort]: Mercator Pers, 1985

25.Negen verzen van zonsopgang. - Amsterdam: Hosman & Ten Bosch, 1985

25.Negen verzen van zonsopgang.- Amsterdam: Hosman & Ten Bosch, 1985

26.Verzamelde gedichten. - 2e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1985 [Herdruk met toevoeging van ‘De zomen van het licht’ ; herdrukt 1988, 1989]

26.Verzamelde gedichten.- 2e dr. -Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1985 [Herdruk met toevoeging van ‘De zomen van het licht’ ; herdrukt 1988, 1989]

27.De adelaarsvarens. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1988

27.De adelaarsvarens.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1988

28.In tekenen. - Apeldoorn: Eikeldoorpers, 1992

28.In tekenen.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, 1992

29.Verzamelde gedichten. - 5e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1992. [Herdrukt:1995, 1997]

29.Verzamelde gedichten.- 5e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1992. [Herdrukt:1995, 1997]

30. Onvervreemdbaar. - [S.l.]: Apostrof boekhandels, 1992
  1. Onvervreemdbaar. - [S.l.]: Apostrof boekhandels, 1992
31. Onvervreemdbaar. - Amsterdam: Uitg. Singel 262, 1993
  1. Onvervreemdbaar. - Amsterdam: Uitg. Singel 262, 1993
32.De zwarte kat. - Sonnega: Regulierenpers, [1993]

32.De zwarte kat.- Sonnega: Regulierenpers, [1993]

33.Tuin van Epicurus. - Koekange: Koekanger Handpers, 1995

33.Tuin van Epicurus.- Koekange: Koekanger Handpers, 1995

34.Hoefprent van Pegasus: een keuze uit de gedichten van Ida Gerhardt. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996. [Bloemlezing]

34.Hoefprent van Pegasus: een keuze uit de gedichten van Ida Gerhardt.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996. [Bloemlezing]

36.Verzamelde gedichten. - 8e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. [Deel I en II]

36.Verzamelde gedichten.- 8e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. [Deel I en II]

37.Verzamelde gedichten. - 8e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. [Deel III]

37.Verzamelde gedichten.- 8e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. [Deel III]

38.Psyche. - Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2000

38.Psyche.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2000

39.Verzamelde gedichten. - [9e dr.] - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001

39.Verzamelde gedichten.- [9e dr.]- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001

40.Dolen en dromen. - 4e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001

40.Dolen en dromen.- 4e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001

41.Zeven maal om de aarde te gaan. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. [Bloemlezing door Gerrit Komrij] [Verschillende malen herdrukt]

41.Zeven maal om de aarde te gaan. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. [Bloemlezing door Gerrit Komrij] [Verschillende malen herdrukt]

42.Zondagmorgen. - Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2002

42.Zondagmorgen.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2002

43.Het aards geluk. - ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2003

43.Het aards geluk. - ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2003

44.Geboortegrond. - [Bergen NH]: Eerste Bergensche Boekhandel, 2003

44.Geboortegrond.- [Bergen NH]: Eerste Bergensche Boekhandel, 2003

45.Voor de balletmeester. - [S.l.]: Daan Manneke, 2004. [Jaarwisselingsgeschenk]

45.Voor de balletmeester. - [S.l.]: Daan Manneke, 2004. [Jaarwisselingsgeschenk]

47.Kwatrijn. - Apeldoorn: Eikeldoorpers, [2005]

47.Kwatrijn.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, [2005]

48.Zeven maal om de aarde te gaan. - 5e dr. - [Amsterdam]: Singel Pockets, 2005. [Bloemlezing door Gerrit Komrij][Verschillende malen herdrukt]

48.Zeven maal om de aarde te gaan.- 5e dr.- [Amsterdam]: Singel Pockets, 2005. [Bloemlezing door Gerrit Komrij][Verschillende malen herdrukt]

49.Drie maal Ida Gerhardt. - [Groningen]: Verkruissen, [2005]

49.Drie maal Ida Gerhardt. - [Groningen]: Verkruissen, [2005]

50. Een goed aambeeld vreest de hamer niet / [zeven houtsneden van Rudi Seidel ; zeven gedichten van Ida Gerhardt]. - Nijkerk: Denion, [2006].
  1. Een goed aambeeld vreest de hamer niet / [zeven houtsneden van Rudi Seidel ; zeven gedichten van Ida Gerhardt]. - Nijkerk: Denion, [2006].
51. Winter. - [Huizinge]: Kalamos Pers, [2010].
  1. Winter. - [Huizinge]: Kalamos Pers, [2010].
52. Het carillon. - Utrecht: Buchelius Pers, 2011
  1. Het carillon. - Utrecht: Buchelius Pers, 2011
Ida Gerhardt / [inl.: Rob Schouten]. - [Moerdijk] : Trouw de Verdieping, 2013

53.Ida Gerhardt / [inl.: Rob Schouten]. -[Moerdijk] : Trouw de Verdieping, 2013