Jan Six van Chandelier (1620-1695)

Door velen wordt de zeventiende-eeuwse dichter Joannes Six van Chandelier beschouwd als één van de meest eigenzinnige dichters uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Toch is het belang van zijn werk lange tijd niet goed doorgedrongen.