Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919)

J.A. dèr Mouw schreef onder het pseudoniem Adwaita. Hij wordt gerekend tot de belangrijkste dichters uit de periode 1900-1920. Dèr Mouw verdiepte zich in de Indische filosofie en dat is terug te zien in zijn poëzie: in een groot deel van de gedichten komt Brahman voor, een begrip uit het hindoeïsme. Het houdt in dat alles één is en onderdeel uitmaakt van het 'wereld-Zelf'; er is geen dualiteit.

Vooromslag van J.A. dèr Mouw, Volledig dichtwerk (1986)

Vooromslag van J.A. dèr Mouw,Volledig dichtwerk(1986)