Suster Bertken (1427-1514)

Zevenenvijftig jaar bracht Suster Bertken vrijwillig door in een cel van nog geen zestien vierkante meter. Ze wendde zich af van de aardse beslommeringen en richtte zich volledig op God. Maar af en toe had ze ook tijd om te lezen en om te schrijven. Twee boekjes van haar hand zijn bewaard gebleven, helaas alleen in druk, de handschriften zijn verdwenen.