W.G. van Focquenbroch (1640-c.1670)

Focquenbroch was in zijn tijd een bekend en populair dichter. Hij werd voornamelijk als een 'humoristische' dichter gekarakteriseerd; de meer serieuze werken werden over het hoofd gezien. Hij beschreef hoogdravende en verheven onderwerpen in alledaagse, vaak schunnige taal.

Titelpagina van W.v.Focq en J. Ulaeus,Verdubbelt zegen-sangh, der negen musen(1666)

Titelpagina van W.v.Focq en J. Ulaeus,Verdubbelt zegen-sangh, der negen musen(1666)

Titelblad van W.G. van Focquenbroch,Alle de werken(1709)

Titelblad van W.G. van Focquenbroch,Alle de werken(1709)