Willem Bilderdijk (1756-1831)

Willem Bilderdijk heeft enorm veel geschreven. Naar schatting bestaat zijn dichtwerk uit meer dan driehonderdduizend versregels. Hij werd daarom 'een onvermoeibaar versifex' genoemd en later 'Bulderdijk'.