Willem Bilderdijk: biografie

1756 Willem Bilderdijk geboren aan de Westermarkt te Amsterdam (7 september)
1762 Verwonding aan het been; door complicaties 10 jaar aan huis gebonden
1776 Ontvangt van het Leids dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen een gouden erepenning voor het leerdicht 'Invloed van de dichtkunst op het staetsbestuur'; werkt als boekhouder bij zijn vader (belastinginspecteur)
1779 Publiceert anoniem zijn debuutbundel met erotische gedichten Mijn Verlustiging
1780 Student rechten in Leiden
1782 Werkt als advocaat in Den Haag
1785 Huwelijk met Catharina Rebecca Woesthoven
1786 Publiceert de romance Elius over de geschiedenis van zijn voorouders
1795 Weigert de eed van trouw af te leggen aan het nieuwe Bataafse bewind; ballingschap in Engeland en Duitsland; ontmoeting met Katharina Wilhelmina Schweickhardt
1797 Verhuist naar Brunswijk
1802 Echtscheiding van Catharina Woesthoven
1806 Terugkeer naar Nederland; vestigt zich in Leiden, maar verhuist regelmatig, ook naar Den Haag en Katwijk; schrijft het prentenboek Hanenpoot voor zijn zoon Julius Willem; leraar Nederlands van Koning Lodewijk Napoleon; werkt aan de oprichting van een bibliotheek voor het Koninklijk Instituut van Wetenschappen en Schoone kunsten.
1807 Publiceert De ziekte der geleerden (zijn medische kennis in versvorm)
1808 Schrijft de toneelstukken Floris de Vijfde en Willem van Holland.
1809 Voordracht in Felix Meritis te Amsterdam ('De kunst der poëzy'); verhuist naar Amsterdam
1810 Schrijft het epos De ondergang der eerste wareld in opdracht van Koning Lodewijk
1811 Voordracht voor de Amsterdamse afdeling van de Maatschappij van Wetenschappen en Kunsten ( 'Afscheid')
1813 Publiceert anoniem het 'science-fiction'-verhaal Kort verhaal van eene aanmerklijke Luchtreis en nieuwe planeetontdekking (gepresenteerd als een vertaling uit het Russisch)
1817 Verhuist naar Leiden; privaatdocent staatsrecht en geschiedenis aan de Universiteit van Leiden; geeft les aan onder meer Isaäc da Costa, Guillaume Groen van Prinsterer en Abraham Capadose
1818 Zoon Julius Willem overlijdt op twintigjarige leeftijd
1827 Verhuist naar Haarlem
1830 Katharina Wilhelmina Schweickhardt overlijdt
1831 Bilderdijk overlijdt in Haarlem (18 december) en wordt aldaar begraven

 

 

 

Portret van Willem Bilderdijk (uit Kollewijn, 1891, dl. 1, tegenover de titelpagina)

Portret van Willem Bilderdijk (uit Kollewijn, 1891, dl. 1, tegenover de titelpagina)

Titelpagina van Fingal, gedichten van de gefingeerde dichter Ossian, vertaald door Bilderdijk (Amsterdam: Johannes Allart, 1805)

Titelpagina van* Fingal*, gedichten van de gefingeerde dichter Ossian, vertaald door Bilderdijk (Amsterdam: Johannes Allart, 1805)