H.C. ten Berge

Cornelis (Hans) ten Berge is veelvuldig bekroond, zowel voor zijn poëzie en zijn proza als voor zijn leiding van het tijdschrift 'Raster' dat hij zelf in 1967 oprichtte. Toch is zijn werk niet bij een groot publiek bekend en wordt het nog al eens als ontoegankelijk ervaren. Het publiek en de critici hebben meermaals gezegd dat je zijn oeuvre als het ware op de rug ziet. Het gezicht is afgewend, de toegang wordt de lezer niet ontzegd, maar evenmin vergemakkelijkt.

H.C. ten Berge, *Vrouwen, jaloezie en andere ongemakken* (1996)

H.C. ten Berge, Vrouwen, jaloezie en andere ongemakken (1996)

Vooromslag van eerste nummer van Raster (1967)

Vooromslag van eerste nummer van Raster (1967)