Marjoleine de Vos: bibliografisch dossier

Poëzie

Andere gedichten & mevrouw Despina / Marjoleine de Vos
Amsterdam: De Lange Afstand, 1998. - [19] p.

Februari / Marjoleine de Vos
Maastricht: De Lange Afstand, 1999. - [12] p.

Zeehond graag / Marjoleine de Vos
Amsterdam: Van Oorschot, 2000. - 38 p.

Dit uitzicht: project 'Enige tranen' / Rutger Kopland, Anton Korteweg, Marjoleine de Vos
Wijdenes: Stichting Cultureel Landschap, 2001. - [60] p.

Kat van sneeuw / Marjoleine de Vos
Amsterdam: Van Oorschot, 2003. - 59 p.

Meisjespaard / Marjoleine de Vos
Eefde: De Lange Afstand, 2003. - [4] p.

Monnik / Marjoleine de Vos
Ter Horst: Ser J.L. Prop, 2003. - [4] p.

Een koe dan: gedichten / Marjoleine de Vos
Schoonhoven: Perfect Service, cop. 2005. - 21 p.
[Uitgave ter gelegenheid van de jaarwisseling 2005-2006 voor vrienden en relaties van Perfect Service].

Zo zou het zijn / Marjoleine de Vos
Terhorst: Ser J.L. Prop, 2007. - [8 p.]
[Beperkte oplage]

Oudjaar / Marjoleine de Vos [met:] Skala / T. van Deel
[Zoeterwoude]: Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2008. - [1] vouwblad.
[Beperkte oplage]

Het waait /Marjoleine de Vos
Amsterdam: Van Oorschot, 2008.- 45 p.

Aanziet de vogels / Marjoleine de Vos ; [druksel Doortje de Vries]
Apeldoorn: Eikeldoornpers, 2009. – [8] p.
[Bibliofiele uitgave]

Favourite things / Marjoleine de Vos
Woold, ’t Harkel: De Uitvreter, 2010. – [4] p.
[Bestemd voor het Dick Jalinknummer van de Beschreven Bladen]

Appelgroen / Marjoleine de Vos ; steendruk Jan Kuiper
Huizinge : Kalamos Pers, 2011. - 8 ongenummerde pagina's

De ziel en de liefde / Marjoleine de Vos ; steendruk en linosneden Jan Kuiper
Huizinge : Kalamos Pers, 2012. - 7 ongenummerde pagina's

Mechaniek & ziel / [Marjoleine de Vos, Rutger Kopland]
[Huizinge] : Kalamos Pers, 2012. - 9 ongenummerde pagina's

Uitzicht genoeg / Marjoleine de Vos
Amsterdam : Uitgeverij Van Oorschot, 2013. - 58 pagina's

Laatste dagen / Marjoleine de Vos ; tekening en ontwerp Jan Kuiper
[Huizinge] : Kalamos Pers, 2013. - 5 ongenummerde pagina's

Indroe & Gilgamesj / Marjoleine de Vos
Huizinge : Kalamos Pers, 2014. - 8 ongenummerde pagina's

Rutger Kopland, Anton Korteweg, Marjoleine de Vos, Dit uitzicht: project Enige tranen (2001)
Rutger Kopland, Anton Korteweg, Marjoleine de Vos, Dit uitzicht: project Enige tranen (2001)

VRutger Kopland, Anton Korteweg, Marjoleine de Vos, Dit uitzicht: project Enige tranen (2001)

Marjoleine de Vos, Als er verteld wordt (1986)
Marjoleine de Vos, Als er verteld wordt (1986)

Marjoleine de Vos, Als er verteld wordt (1986)

Marjoleine de Vos, Een koe dan (2005)
Marjoleine de Vos, Een koe dan (2005)

Marjoleine de Vos, Een koe dan (2005)

Marjoleine de Vos, Het waait (2008)
Marjoleine de Vos, Het waait (2008)

Marjoleine de Vos, Het waait (2008)

Marjoleine de Vos, Een vis, zwemmend in roomsaus (2009)
Marjoleine de Vos, Een vis, zwemmend in roomsaus (2009)

Marjoleine de Vos, Een vis, zwemmend in roomsaus (2009)

 Marjoleine de Vos, Het is zo vandaag als altijd (2011)
Marjoleine de Vos, Het is zo vandaag als altijd (2011)

Marjoleine de Vos, Het is zo vandaag als altijd (2011)

Overige publicaties (een keuze)

God is het gat: een interpretatie van ballade van de gasfitter van Gerrit Achterberg / Marjoleine de Vos
[S.l.: s.n.], 1985. - 92 p.
[Doctoraalscriptie]

Beknopte handleiding bij de serie-bloemlezing Vuurslag, slagwerk, overslag voor het voortgezet onderwijs / [redactie Ronald Dietz en Marjoleine de Vos]
Groningen: Wolters Noordhoff, 1985. - 36 p.

Als er verteld wordt: literaire begrippen en technieken / Marjoleine de Vos
Groningen: Wolters Noordhoff, 1986. - 187 p.
[Inleiding tot de verteltechniek voor het middelbaar onderwijs]

De wereldworst / Marjoleine de Vos
Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - 57 p.
[Jeugdboek]

Geen vuur te heet: Nederlandse literatuur vanaf 1860 als Salamander / keuze: Marjoleine de Vos
Amsterdam: Querido, 1987. - 204 p.
[Bloemlezing met fragmenten]

Nu en altijd: bespiegelingen / Marjoleine de Vos
Amsterdam: Prometheus, 2000. - 175 p.
[Levensbeschouwelijke columns over actuele of literaire onderwerpen]

Uit duizenden: dichter bij jongeren: essays / Marjoleine de Vos, Jos van Hest, Jan van Coillie
Amsterdam: Arbeiderspers, 2003. - 59 p.
[Uitgave ter gelegenheid van 10 jaar VSB Poëzieprijs]

De thuiskok / Marjoleine de Vos
Amsterdam: Contact, 2005. - 284 p.
[Kookboek]

Jou willen is je missen: gedichten over de liefde / Samengesteld en ingeleid door Marjoleine de Vos
Amsterdam: Van Gennep, 2008. - 65 p.
[Bloemlezing]

Een vis, zwemmend in roomsaus: literair kookboek / Marjoleine de Vos
Amsterdam: Cossee, 2009. – 143 p.

Het is zo vandaag als altijd: korte bespiegelingen / Marjoleine de Vos
[Amsterdam]: Nieuw Amsterdam; [Rotterdam]: NRC Boeken, 2011. – 239 p.

Afdalingen : op zoek naar onsterfelijkheid in de antieke mythes / Marjoleine de Vos
Amsterdam : Ambo|Anthos; Amsterdam : Athenaeum; Amsterdam : Van Oorschot, 2017. - 71 pagina's