Marjoleine de Vos: biografie

1957 Geboren in Oosterbeek, gemeente Renkum (19 april)
1970 Volgt Gymnasium alfa in Amsterdam
1976 Studeert Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
1982 Publiceert artikel in Vestdijkkroniek
1983 Publiceert artikelen in Diepzee en Bzzlletin;
Woont samen met Tom van Deel (dichter, criticus)
1985 Doctoraalscriptie over Gerrit Achterberg;
Redacteur van Diepzee (tijdschrift voor literatuuronderwijs)
1986 Debuteert als kinderboekenschrijfster met De wereldworst; Jurylid voor de Diepzee-prijs
1987 Redacteur kunstredactie van NRC Handelsblad;
Werkt als freelancer; houdt lezingen over poëzie, kunst, religie en mythologie
1992 Jurylid voor de Multatuli-Prijs
1993 Trouwt met Tom van Deel
1994 Jurylid voor de Theo Thijssen-Prijs voor kinder- en jeugdliteratuur
1995 Schrijft tweewekelijkse column voor NRC Handelsblad
1996 Jurylid voor de VSB Poëzieprijs;
Schrijft tweewekelijkse levensbeschouwelijke column voor NRC Handelsblad
1997 Voorzitter van de jury voor de P.C. Hooft-Prijs
1998 Bestuurslid van de K.L. Pollstichting voor onderwijs, kunst en wetenschap
1999 Voorzitter van de jury voor de Zilveren Griffel;
Voorzitter van de jury voor de Gouden Griffel
2000 Redacteur van Raster;
Voorzitter van de jury voor de Zilveren Griffel;
Voorzitter van de jury voor de Boekensleutel;
Voorzitter van de jury voor de Gouden Griffel;
Debuteert als dichter (met Zeehond graag);
Genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandse poëzie en voor de VSB-Poëzieprijs (beide voor Zeehond graag)
2001 Jurylid voor de Libris Literatuur Prijs;
Ontvangt gedichtendagprijs (voor het gedicht 'Kooklust', uit Zeehond graag)
2002 Jurylid voor de Herman Gorter-Prijs
2003 Jurylid voor de El Hizjra-Literatuurprijs;
Jurylid voor de A. Roland Holst-Penning
2004 Jurylid voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs
2005 Genomineerd voor de J.C. Bloem-poëzieprijs (voor Kat van sneeuw)
2008 Publiceert bloemlezing van het werk van J.A. dèr Mouw (Je bent de wolken en je bent de hei);
Publiceert bloemlezing liefdesgedichten van verschillende auteurs (Jou willen is je missen)
2009 Begint dagelijkse rubriek over koken, eten en smaak in NRC Handelsblad
2010 Houdt de zevende VolZin-lezing over duurzame spiritualiteit ('Niets draagt ze dan hun poten')
2014 Genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2014 (voor Uitzicht genoeg)
2015 Publiceert bloemlezing uit de gedichten van Rutger Kopland (Hoe zou het zijn om thuis te zijn)
2016 Redigeert Verzamelde gedichten van Erik Menkveld

Marjoleine de Vos, De wereldworst (1986)
Marjoleine de Vos, De wereldworst (1986)

Marjoleine de Vos, De wereldworst (1986)

Marjoleine de Vos, Geen vuur te heet (1987)
Marjoleine de Vos, Geen vuur te heet (1987)

Marjoleine de Vos, Geen vuur te heet (1987)