T. van Deel: bibliografisch dossier

Dichtbundels en een selectie bibliofiele uitgaven

Strafwerk / T. van Deel
Amsterdam: Querido, 1969 - 56 p.

Recht onder de merels / T. van Deel
Amsterdam: Querido, 1971 – 30 p.

Gedichten bij tekeningen / T. van Deel [gedichten] en Chr. J. van Geel [tek.]
Amsterdam: Aarts, 1974 – [15] bladen

Klein diorama / T. van Deel
Amsterdam: Querido, 1974 – 31 p.

Eksters / T. van Deel
Amsterdam: J. Meijer, 1975 – [1] p.
[Bibliofiele uitgave]

Iep aan de kade / T. van Deel
Amsterdam: J. Meijer, 1976 - [1] p.
[Bibliofiele uitgave]

Verborgen / T. van Deel
Amsterdam : J. Meijer, 1978 – [1] p.
[Bibliofiele uitgave]

Fabel / T. van Deel
Amstelveen: De Zondagsdrukkers, 1984 – [8] p.
[Bibliofiele uitgave]

Achter de waterval / T. van Deel; [ets van Peter Yvon de Vries] Amsterdam: De Lange Afstand, 1984 – [4] p.
[Bibliofiele uitgave]

Twee gedichten
Woubrugge: Avalon Pers, 1985 - [2] bl
[Bibliofiele uitgave]

Kouros / T. van Deel vert. in het Nieuw Grieks door Arnold van Gemert
Utrecht: Sub Signo Libelli 1985 - [8] p
[Bibliofiele uitgave. Tekst in Nieuw Grieks en Nederlands]

Achter de waterval/ T. van Deel
Amsterdam: Querido, 1986 – 29 p.

Geen koude en honger, geen vrees / T. van Deel
Amsterdam: [Meijer], 1986 - 11 p.
[Bibliofiele uitgave]

Gedichten 1969-1986 / T. van Deel
Amsterdam: Querido, 1988 - 155 p.

Vooruitzicht / T. van Deel
Terhorst: Ser J.L. Prop, 1992 – 17 p.
[Bibliofiele uitgave]

Beweging / T. van Deel
Terhorst : Ser J.L. Prop, 1996 – [2] bl
[Bibliofiele uitgave]

Nu het nog licht is / T. van Deel
Amsterdam: Querido, 1998 - 30 p.

[Voorgoed] / gedicht door T. van Deel; ets door Wim van der Meij
Eefde: De Lange Afstand, 2001 - [1] bl
[Gedicht bij de vijftigste verjaardag van Jannie Atema-Hummel]

Zonder sloten / T. van Deel ; [linoleumsnedes Iris le Rütte]
Eefde: De Lange Afstand, 2003 - [10] p

Grieks / [T. van Deel]
Terhorst : Ser J.L. Prop, 2003. -[1] vouwbl.

Ogenblik / T. van Deel
Terhorst : Ser J.L. Prop, 2005. -[12] p.

Kijk kindje kijk / T.van Deel
Terhorst : Ser J.L. Prop, 2007. -[8] p.

Boven de koude steen / T. van Deel
Amsterdam [etc.] : Querido, 2007. - 44 p.

Atelier van Godelief / T.van Deel
Terhorst : Ser J.L. Prop, 2007. - [12] p.

Oudjaar / Marjoleine de Vos $ Skala / T. van Deel
[Zoeterwoude] : Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2008. -1 vouwblad

Vervlogen / T. van Deel ; met een tek. van Jeroen Henneman
Terhorst : Ser J.L. Prop, 2010. - [12] p.

In de wind / T. van Deel ; [druksel Doortje de Vries]
Apeldoorn : Eikeldoorpers, 2010. - [1]vouwbl

Aquarium : (een collage) / T. van Deel
Terhorst : Ser J.L. Prop, 2011. - [4] p.

Recht onder de merels (1971)
Recht onder de merels (1971)

T. van Deel, Recht onder de merels (1971)

T. van Deel, Klein diorama (1974)
Klein diorama (1974)

T. van Deel, Klein diorama (1974)

T. van Deel, Twee gedichten (1985)
Twee gedichten (1985)

T. van Deel, Twee gedichten (1985)

T. van Deel, Zonder sloten (2003)
Zonder sloten (2003)

T. van Deel, Zonder sloten (2003)

T. van Deel, Zonder sloten (2003)
Zonder sloten (2003)

T. van Deel, Zonder sloten (2003)

T. van deel, Brokkelpak (1972)
Brokkelpak (1972)

T. van deel, Brokkelpak (1972)

Andersoortige publicaties (een selectie)

Lees eens een gedicht / samengesteld door T. van Deel
Amsterdam: Vroom & Dreesman, 1971 – 176 p.

Brokkelpak : een boek vol verhalen, gedichten, puzzels, spelletjes, prentjes en wetenswaardigheden/ T. van Deel
Amsterdam: Vroom & Dreesman, 1972 – 224 p.

Recensies / T. van Deel
Amsterdam : Querido, 1980 - 288 p
[Eerder verschenen in dagblad Trouw en het weekblad Vrij Nederland]

Bij het schrijven / T. van Deel
Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij, 1979 – 125 p.

De vogel: een bloemlezing/ door T. van Deel
Baarn: Erven Thomas Rap, 1979 – 67 p.

Sprookje / T. van Deel
Amsterdam : Meijer, 1984 - [1] bl. in omslag
[Bibliofiele uitgave]

Staalkaart : opstellen over letterkunde / onder red. van T. van Deel en Nico Laan
Amsterdam: Huis aan de Gracht, 1984 – 171 p.

De troost van de vorm : kritieken en essays / [samenst.] T. van Deel ; [eindred.: Iris Pronk ; tekstbew.: Dora Jansen ... et al.]
[Amsterdam] : Trouw, 2008. - 281 p.