T. van Deel: biografie

1945 Geboren in Apeldoorn (21 februari) 
1953 Verhuist naar 's-Gravenhage
1962 Diploma HBS-B
1966 Afronding MO-B Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam;
Leraar Hervormd Lyceum te Amsterdam 
1967 Publiceert onder pseudoniem G. en Gerrit Vogel gedichten in Pharetra, studentenblad van de Vrije Universiteit Amsterdam
1968 Publiceert onder eigen naam in Propria cures;
Essayistische bijdragen in Regelrecht, werkt mee aan Hollands maandblad;
Debuteert met dichtbundel Strafwerk 
1969 Literair criticus bij Trouw
1971 Doctoraal examen Nederlands;
Docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam 
1972 Jurylid Henriëtte Roland Holst-Prijs    
1973 Mede-oprichter en redacteur (tot 1980) van literair tijdschrift Revisor
1975 Jurylid Busken Huet-Prijs
1976 Jurylid Lucy B. en C.W. van der Hoogt-Prijs (evenals in 1977, 1978, 1979 en 1980);
Jurylid Herman Gorter-Prijs 
1977 Jurylid Dr. Wijnaendts Francken-Prijs
1979 Jurylid Prijs voor Meesterschap
1980 Voorzitter van de jury P.C. Hooft-Prijs;
Redacteur (samen met Ad Zuiderent en Hugo Brems) van Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur;
Publiceert besprekingen (Recensies) 
1983 Jurylid Trevanian-Poëzieprijs (evenals in 1984 en 1985)
1984 Jurylid Geertjan Lubberhuizen-Prijs (evenals in 1985);
Jurylid Eenhoorn-Prijs
1986 Jurylid Prijs der Nederlandse Letteren;
Mederedacteur van de uitgave van S. Vestdijk, Nagelaten gedichten (met Guus Middag en H.T.M. van Vliet) 
1987  Ontvangt Jan Campert-Prijs (voor Achter de waterval)
1988 Publiceert verzamelbundel Gedichten 1969-1986
1990 Jurylid Herman Gorter-Prijs
1992 Publiceert essaybundel (Als ik tekenen kon)
1993 Voorzitter van de jury van de Literaire prijs van de provincie Gelderland
1995 Jurylid ECI-Prijs voor Schrijvers van Nu (elk jaar tot en met 2002)
1996 Jurylid Libris Literatuurprijs
1997 Jurylid VSB-Poëzieprijs (evenals in 1998)
1998 Jurylid ECI-prijs voor Schrijvers van Nu (tot 2002)
2000 Redigeert de verzamelde gedichten van L.Th. Lehmann (Gedichten 1939-1998
2001 Voorzitter van de jury P.C. Hooft-Prijs
2004 Nieuwe Bijbel Vertaling verschijnt (Van Deel was lid van het Vertaalteam dat van 1993 tot 2003 in totaal 77 boeken vertaalde)
2006 Afscheid als Neerlandicus bij de Universiteit van Amsterdam (21 februari)
2008 Jurylid Gedichtendagprijzen 2008;
Afscheid als recensent van Trouw 
2009 Jurylid A. Roland Holst Penning-Stipendium
2010 Publiceert bloemlezing uit de gedichten van S. Vestdijk (Een snik tot glimlach omgelogen)
2019 Overleden in Amsterdam (12 augustus)