Over 'Nederlandse poëzie'

Redactie

Koninklijke Bibliotheek: Paul van Capelleveen en Arno Kuipers.

Met medewerking van: Manja Aalderink (stagiaire Universiteit Leiden), Janneke van Boven (Radboud Universiteit Nijmegen), Heleen Capelle (stagiaire Universiteit Utrecht), Jonathan Coffeng (stagiair Universiteit van Amsterdam), Anita Damkot (stagiaire Universiteit van Amsterdam), Loranne Davelaar (Universiteit Utrecht), Kathinka van Driel (stagiaire Universiteit Leiden), Laurence Duquesnoy (stagiaire Universiteit Utrecht), Daniëlle van Geresteyn (stagiaire Universiteit Leiden), Iris de Graaf (stagiaire Universiteit Utrecht), Yara Guylinck (Universiteit Antwerpen), Sophie Ham (stagiaire Universiteit Utrecht), Jorrit Kafoe (stagiair Universiteit Leiden), Thomas Lansink (Radboud Universiteit Nijmegen), Renate Leder (stagiaire Universiteit Utrecht), Linde Meijer (stagiaire Universiteit Leiden), Maurik Michael (stagiair Rijksuniversiteit Groningen), Hein Nooijens (Radboud Universiteit Nijmegen), Marjolein Oskam (stagiaire Vrije Universiteit Amsterdam), Simone van der Poel (stagiaire Universiteit Utrecht), Chiel van Rijn (vrijwilliger), Alexander Roos (postdoctoraal stagiair), Suzanne de Rooij (stagiaire Universiteit Utrecht), Marian Spruit (Universiteit Leiden), Mirte Taverne (Universiteit Utrecht), Jeroen Walsmit (stagiair Universiteit Groningen), Sylvia van Zanen (tijdelijk medewerkster), Joleen van der Zwan (stagiaire Universiteit Utrecht); en met bijdragen van Jeannette Kok, Daan Cartens (Letterkundig Museum) en Dick van den Hul (Nederland Muziek Instituut)

Citeertitel

'Nederlandse Poëzie'. Paul van Capelleveen en Arno Kuipers (red.). Op: www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie. [Datum raadpleging].

Hedendaagse dichters

De Koninklijke Bibliotheek presenteert in de rubriek Nederlandse Poëzie een overzicht van dichters uit de 20ste en 21ste eeuw. De website ontstond in de aanloop naar de verkiezingen van een nieuwe Dichter des Vaderlands in 2004. De KB heeft toen meer dan 40 dichtersprofielen gemaakt van hedendaagse dichters. De keuze daarvan is gemaakt door NRC Handelsblad en Poetry International. Bij de verkiezingen van 2008/2009 is daar een aantal profielen bijgekomen. Ook zijn er uitgebreide profielen van de officiële Dichters des Vaderlands: Gerrit Komrij, Driek van Wissen, Ramsey Nasr en Anne Vegter. De KB voegt daar profielen aan toe van dichters die de P.C. Hooft-prijs voor poëzie of de VSB Poëzieprijs kregen toegekend. Tezamen geven ze een indruk van de rijkheid en verscheidenheid van de Nederlandse poëzie.

Profielen van dichters uit het verleden die als Dichter des Vaderlands kunnen worden beschouwd

Naar aanleiding van het fenomeen Dichter des Vaderlands heeft de KB zich (samen met Gerrit Komrij en een commissie van experts) gebogen over de vraag wie de belangrijkste Nederlandse dichters vanaf de middeleeuwen tot nu toe zijn geweest en welke daarvan in aanmerking kwamen voor een postume benoeming tot Dichter des Vaderlands. Uit de voorbije eeuwen zijn dertig belangrijke en nog steeds boeiende dichters gekozen, dichters die door hun tijdgenoten misschien waren voorgedragen als 'Dichter des Vaderlands'. Uitgangspunten voor de gemaakte selectie zijn de kwaliteit van de poëzie, de omvang van het oeuvre, het belang van de betreffende dichter en de invloed op volgende generaties.