A. Vogel's Gezondheidsnieuws
Jaar:
(1963 - 2004)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Dr. H.C. Alfred Vogel
Vormgeving:
Studio Gezondheidsnieuws
Uitgeverij:
UGN (Elburg)
Genre:

A. Vogel's Gezondheidsnieuws is een uitgave van uitgeversmaatschappij Gezondheidsnieuws BV. gevestigd te Elburg. De belangrijkste adverteerder is Biohorma, de producent van homeopatische en fytotherapeutische geneesmiddelen, bekend onder de merknaam A. Vogel, en van reform en voedingsmiddelen. Biohorma is eveneens gevestigd te Elburg. Er lijkt hier dus sprake van een veredelde reclamefolder voor de producten van Vogel. Je kunt een abonnement op dit tijdschrift nemen: kosten f 22,15 per jaar (1985) of een nummer los kopen voor f 2,25. Elk nummer bevat een aantal vaste rubrieken, zoals 'wist u dat?', 'uw vragen beantwoord' en 'ervaringen van lezers', en een item over gezonde voeding. In het eerste artikel van dit nummer wordt een aantal hoogtepunten beschreven uit de toespraken die Alfred Vogel in 1984 heeft gehouden tijdens zijn bezoek aan Nederland en België. Zijn motto: 'Gezondheid is niet alles, maar zonder gezondheid is alles niets'. Deze editie bevat ook een korte uiteenzetting over het ontstaan van homeopatie. Daarnaast worden allerlei kwalen besproken aan de hand van voorbeelden. Het zal de lezer niet verbazen, dat de producten van A. Vogel de klachten die bij deze kwalen optreden, zullen doen verdwijnen dan wel aanzienlijk laten afnemen. (GK)

Aanvragen

Jrg. 42, nr 1, januari 1985

Jrg. 42, nr 1, januari 1985