Algemeene Spectator

Jaar:
(1741 - 1746)
Uitgeverij:
Pieter Hendrik Charlois
Genre:

Na Justus van Effens Hollandsche Spectator verschenen er in de achttiende eeuw nog vele tientallen 'spektators', oorspronkelijke en vertaalde. Eén oorspronkelijke spektator was De Algemeene Spectator, verschenen van 1742 tot 1746. Wie het blad vol schreef is onbekend, het zou om een driekoppige redactie gaan, van wie minstens één auteur regelmatig aandacht van de lezer vroeg voor zijn zwakke gezondheid, en dit gebruikte als excuus voor de late verschijning van het weekblad. In de hier afgebeelde jaargang werd de lezer getrakteerd op de meest uiteenlopende onderwerpen, gevat in bondige titels als 'Alle menschelyke Deugden zijn gegront op eigenbelang', de 'Beschryving van Gierigheid' en 'Aanmerkingen over Overdaadt in Spys en Drank'. Eén onderwerp kon wel over drie wekelijkse afleveringen worden uitgesponnen, waarna uitgebreid de conclusie en moraal van het verhaal volgde. (BSI)

Aanvragen