AVRO-bode

Jaar:
1958
Hoofdredactie/Eindredactie:
Rein van Rooij
Vormgeving:
Ollie Sassen
Uitgeverij:
AVRO

Na de introductie van televisie in Nederland in de jaren vijftig, ontstaat in 1958 de AVRO-bode als voortzetting van de Radiobode, dat sinds 1928 bestond. Het programmablad van de omroepvereniging AVRO functioneert eerst tien jaar als zelfstandig tijdschrift. Dan wordt op 13 mei 1967 een samenwerking aangegaan met het tot dan toe onafhankelijke Televizier, die decennia zal standhouden. Hierbij wordt één katern met televisie- en radiogegevens gemaakt, die zowel in de AVRO-bode als in de Televizier wordt gepubliceerd. In 1990 beslaat dit katern 54 pagina's. De twaalf pagina's eromheen, die zijn voorbehouden aan de lezers van de AVRO-bode, bevatten drie puzzels, een jeugdserie, een horoscoop en beknopte informatie voor leden van de AVRO. De foto op de voorpagina wordt bepaald aan de hand van tv-programma's die in de week van publicatie in het oog springen. In dit nummer is dat het nieuwe zomeravondspel van Fred Oster, van oudsher een prominente AVRO-quizmaster. (MR)

Aanvragen

Nr. 26, 30 juni 1990

Nr. 26, 30 juni 1990