Bobo
Jaar:
(1968 - 2008)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Wim van Etten
Marcella Pleysier
Vormgeving:
Ellen Hagenaars
Uitgeverij:
Malmberg
Uitgever/Directeur :
Dick Molman
Jan Sträter
Genre:

'Prut voor het grut'. Zo karakteriseerde Adriaan van Dis in 1975 in de NRC het aanbod aan jeugdtijdschriften. Uitgeverij Oberon beheerste de tijdschriftenmarkt met Donald Duck, Eppo, Tina en Bobo: het laatste blad bereikte een kwart van alle kleuters. Het eerste nummer van Bobo kwam uit in een oplage van een miljoen. Hervormd Nederland noemde het toen 'een armoedig geheel, verpakt in kermiskleuren.' Gelukkig werd er later aanmerkelijk positiever geoordeeld over Bobo: in het blad Leesgoed werd het omschreven als een 'verantwoord, maar natuurlijk ook commercieel tijdschrift voor kleuters'. Men vermeldt dat er duidelijk zorg aan is besteed en dat er humor in zit. Er is een relatie met televisieprogramma's zoals Sesamstraat want Bert, Ernie en hun vrienden spelen een rol op de pagina's. Schrijvers en illustratoren van naam werken aan dit kleurige blad mee. Er zijn spelletjes te doen, platen te kleuren, verhalen om voor te lezen en natuurlijk een strip met Bobo, het blauwe konijn. (JK)

Aanvragen

Nr.17, 10 mei 1990

Nr.17, 10 mei 1990