Boek
Jaar:
2004
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jeroen Jansen
Vormgeving:
Hansnel communications
studio Bas van der Heide
Uitgeverij:
Alfabet Uitgevers
Uitgever/Directeur :
Lydie Nagel

'Boek is alleen verkrijgbaar bij de betere boekhandel'. Aldus het colofon van de eerste aflevering van Boek. Weet wat je leest. Het blad verschijnt vanaf oktober 2004 en gaat over boeken en lezen. Daarom staan er recensies in, aankondigingen van nieuwe boeken en signalementen van zojuist verschenen boeken, en rubrieken als 'Boekshoppen met ...' waarin een bekende Nederlander zijn of haar boekenkeuze toelicht. In het hiernaast afgebeelde nummer staat bovendien een artikel over plagiaat, een interview met Abdelkader Benali en het begin van een briefwisseling tussen Lydia Rood en Herman Brusselmans. Bij de signalementen treffen we zulke uiteenlopende werken aan als EHBO bij honden, katten, knaagdieren en vogels, Dit boek lost uw geldproblemen op en The proper care and feeding of husbands. Daarnaast een stuk met tips voor het gepubliceerd krijgen van je boek ('1. Schrijf een goed boek') en een artikel over de vraag waarom afslankboeken niet werken. (EG)

Aanvragen

Jrg. 1, nr. 1, oktober/november 2004

Jrg. 1, nr. 1, oktober/november 2004