Boerderij (weekblad)
Jaar:
1915
Hoofdredactie/Eindredactie:
Drs. Marcel Henst
Vormgeving:
Herbert te Velthuis
Uitgeverij:
Reed Business Information
Uitgever/Directeur :
Gerbert Tiecken
Genre:

Wie denkt dat boeren anno 2005 de hele dag op de trekker zitten, de koeien melken en de kippen voeren, moet Boerderij. Onafhankelijk weekblad voor de landbouw eens lezen. In een willekeurig nummer treffen we bijvoorbeeld een artikel aan over technieken om op aardappelniveau de temperatuur en relatieve vochtigheid te meten, om zo fytoftora tegen te gaan, een oproep voor een betere pootmachine, een stuk over bacteriën voor een geslaagde kuil en een statistische beschouwing over de afname van handwieduren. Agrariërs zijn hardwerkende zelfstandigen, is de boodschap. En dat het een bedrijfstak in beweging is moge blijken uit de artikelen over zaai- en warmteterugwinningssystemen voor de koeienstal, een rustiger wordende peenmarkt, zoogkoeienpremie en subsidieplafonds. Opmerkelijk is dat bij de aankondiging voor het jubileumconcert van Normaal vermeld wordt dat boeren bijna de helft korting op de toegangsprijs krijgen: 'het zijn zware tijden'. (EG)

Aanvragen

Nr. 27, 5 april 2005

Nr. 27, 5 april 2005