Boon's geïllustreerd magazijn

Jaar:
(1899 - 1909)
Uitgeverij:
N.J. Boon
Genre:

Het jugendstil-omslag van Boon's Geïllustreerd Magazijn straalt klasse uit: dit is een luxe tijdschrift van niveau voor de gegoede burgerij. Het tijdschrift verscheen maandelijks en biedt een aardige combinatie van informatie en verstrooiing. Een soort Reader's Digest, of zoals de redactie schreef: 'een voorraadschuur waaruit naar belangen geput kan worden'. Opvallend zijn de rijk geïllustreerde artikelen over verre landen, en in elke aflevering een verklarende woordenlijst zodat de lezer er nog wat van opstak. Zeer informatief is de tijdschriftenrubriek met samenvattingen van recente nummers van ongeveer vijftien zeer diverse tijdschriften, van De Gids tot Onze Kunst. De rubriek werd samengesteld door G. van Hulzen, die in 1903 de Tollens prijs won voor zijn eigen literaire oeuvre. Toneelschrijver J.A. Holtrop had een vaste rubriek met stukjes die de lezers thuis konden opvoeren in eigen kring. Verzoekjes van lezers om informatie over bepaalde thema's konden ze naar zijn huisadres sturen. (MVO)

Aanvragen