Bres. Kroniek van onze beschaving
Jaar:
1965
Hoofdredactie/Eindredactie:
J.P. Klautz
Alexandra Gabrielli
Omslag:
Pieter J. van der Sman g.v.n.
Uitgeverij:
Bres
Uitgever/Directeur :
Jozef Baeyens

Bres is in 2006 aan de eenentwintigste jaargang bezig is en daarmee een van de langst bestaande 'zweverige' tijdschriften. Het begon in 1965 onder de titel Bres-Planete, gebaseerd op het Frans-Belgische verwante tijdschrift Planete. De eerste 27 nummers verschenen onder die naam, vanaf nummer 28 (1971), werd het kortweg Bres. De eerste jaren werd het blad geleid door oprichter J.P. Klautz die met dit onorthodoxe tijdschrift in de jaren zeventig een oplage van 20.000 exemplaren wist te bereiken. Het hier getoonde vijftigste nummer was dan ook reden voor een opvallend jubileumnummer. In 1984 werd Dries Langeveld, oud staf-medewerker van Elsevier, hoofdredacteur. Hij wist de inmiddels wat gedaalde oplage weer op te krikken tot 15.000 en zorgde ervoor dat het blad gedegen artikelen bevatte over tal van esoterische onderwerpen; wetenschappelijk, maar zonder de uitgangspunten van de bètawetenschappen aan te hangen, want 'wetenschap was volgens hem ook maar een product van geloof'. Toen aan zijn twintig-jarig hoofdredacteurschap een einde kwam door zijn dood in 2004 nam Coen Simon het stokje over. Dan is er geen plaats meer voor 'gezweef' in het tijdschrift dat ooit al 'het minst zweverige blad onder de zweverige bladen' werd genoemd. (MVD)

Aanvragen

Nr. 50, december 1974/januari 1975

Nr. 50, december 1974/januari 1975