Buiten
Jaar:
(1907 - 1936)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Henri van Booven
Uitgeverij:
Scheltema & Holkema's Boekhandel
Genre:

Rond de laatste eeuwwisseling werd het blad Seasons. Bron voor buitenleven verkozen tot tijdschrift van het jaar. Bij de vorige eeuwwisseling kende Nederland een vergelijkbaar blad: Buiten. Geïllustreerd weekblad aan het buitenleven gewijd. De redactie van dit blad zetelde in Hilversum en werd gevormd door Henri van Booven, Jhr. Jan Feith en Willem Mulier (die voetbal en hockey in Nederland introduceerde en als eerste de Elfstedentocht reed). Het afgebeelde nummer heeft artikelen over de bereiding van baggerturf, de goudvis, de automobiel, Hampton Court, lupinen en het moderne buitenleven ('Buiten is het 'Selfhelp' in ruime mate, we moeten onze eigen kleine Conservenfabriek, onze eigen Waterleiding en Lichtfabriek, onze eigen Brandweer hebben en dat maakt juist het Buitenleven zo aantrekkelijk'). Het hoofdartikel gaat over het 'Haagsche Bosch'. Na dertig jaar gaat Buiten vanwege tegenvallende advertentie-inkomsten op in Het Landhuis. De redactie meldt ervan overtuigd te zijn dat de nieuwe uitgeefster 'het cachet van het blad zal bewaren'. (EK)

Aanvragen

Jrg. 1, nr. 15, zaterdag 24 augustus 1907

Jrg. 1, nr. 15, zaterdag 24 augustus 1907