Chateau
Jaar:
(1993 - 1996)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Brigitte Brouwer-Stark
Vormgeving:
Post & Van Drongelen
Visual Space
Omslag:
Ruud van Bueren
Uitgeverij:
Uitgeverij Brouwen & Stark
Genre:

Toen de economie in de jaren negentig explosief groeide werd dat onder andere zichtbaar door het aantal tijdschriften dat zich exclusief bezighield met een bepaald aspect van het goede leven. Behalve tijdschriften over zeiljachten, luxe auto's en dure huizen verscheen van 1993 tot en met 1996 ook Chateau. Seizoentijdschrift voor wijnliefhebbers (later het lijfblad van de wijnliefhebber). Naast artikelen over 'nieuwe' wijnlanden, het maken van vaten, wijnbouw en recepten bevatte het blad - natuurlijk - ook veel reclame van wijninkopers en allerlei aanbiedingen. Of het nou kwam doordat Hollanders niet lezen over drinken maar het gewoon doen, of doordat de prijs per aflevering (f6,95 in 1994 en f8,95 in 1995) aan de hoge kant was, feit is dat Chateau in 1996 roemloos op de fles ging. (EG)

Aanvragen

Jrg. 3, nr. 3, mei/juni 1995

Jrg. 3, nr. 3, mei/juni 1995