Cinema en Theater
Jaar:
(1921 - 1944)

Op 27 januari 1944 schreef Anne Frank in haar dagboek: 'Mijnheer Kraler maakt me elke Maandag blij, als hij de Cinema & Theater meebrengt'. De foto's van filmsterren waarmee Anne 'haar' muur in het Achterhuis versierde kwamen mogelijk uit dit blad. Ironisch, omdat Cinema en Theater in de oorlogsjaren onmiskenbaar pro-Duits was; Louis Thijssen van het satirische propagandatijdschrift De Gil was één van de medewerkers, evenals de recentelijk van collaboratie betichte Jan Campert. Vóór de oorlog bood Het Weekblad Cinema en Theater (zoals het aanvankelijk voluit heette) louter luchtig vertier. In het uitbundig geïllustreerde familieblad voerde film de boventoon, maar ook theater, puzzels, feuilletons, korte verhalen, recepten en andere niets-aan-de-hand onderwerpen passeerden de revue. Het afgebeelde nummer zet Shirley Temple in het zonnetje, naar aanleiding van haar nieuwste film - negen pagina's lang lacht ze de lezer toe, even onschuldig en smetteloos als Cinema en Theater toen zelf nog was. (WB)

Aanvragen

Nr. 630, 22 februari 1936

Nr. 630, 22 februari 1936