Compukids
Jaar:
(1996 - 2005)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jetty Koster
Jacqueline Ancona
Vormgeving:
Suzie Cascado
Uitgeverij:
Kiddo Publications
Uitgever/Directeur :
Wammes Witkop
Genre:

Jeugdbladen verschijnen al sinds de achttiende eeuw, eerst van algemene aard, later steeds meer gespecialiseerd naar onderwerp en doelgroep. Het verloop onder deze gespecialiseerde kinderbladen is groot: verliest het onderwerp (bijvoorbeeld een televisieserie of hobby) aan populariteit, dan wordt het tijdschrift opgeheven. Compukids, vanaf 1996 in wisselende frequentie verschijnend, is zo'n kindertijdschrift, gewijd aan de snel populair geworden personal computer en zijn toepassingsmogelijkheden. Het ziet er kleurig uit en richt zich vooral op jonge tieners. Het besteedt aandacht aan computergames maar belicht ook andere aspecten van computers en software. Soms wordt er een cd-rom bijgeleverd met demo's van games. Deze voorpagina geeft het karakter van het blad duidelijk aan: naast informatie over games is er ook een handleiding voor internetgebruik en het bouwen van een homepage. Ondanks de solide lijkende formule en de onverminderde populariteit van de pc besluit de uitgever in 2005 de uitgave van het blad te staken. Er wordt een nieuw blad over hetzelfde onderwerp gelanceerd, Dat vind ik ervan!, dat zich meer op jongere kinderen richt. (HM)

Aanvragen

Nr. 30, mei/juni 1999

Nr. 30, mei/juni 1999