Computer! Totaal

Jaar:
1992
Hoofdredactie/Eindredactie:
Eric Verweij
Vormgeving:
Alain Cohen
Uitgeverij:
Hobby Computer Club
Uitgever/Directeur :
Raimon Gort
Genre:

Computer! Totaal is het grootste computermagazine in Nederland. Het maandblad richt zich op een algemeen publiek van computergebruikers en -geïnteresseerden. Het heeft een voornamelijk praktische inslag, maar achtergrondartikelen en stukken met technische details ontbreken niet. Door tests wordt de lezer geadviseerd over de aanschaf van nieuwe software en hardware. De redactie signaleert nieuwe trends op het gebied van computer- en communicatietechnologie en bespreekt nieuwe producten die op de markt zijn gekomen. In workshops en cursussen krijgen lezers handreikingen bij het gebruik van veelgebruikte computerprogramma's en -toepassingen. In de brievenrubriek beantwoordt de redactie vragen van lezers. Als het officiële orgaan van de HCC, de Nederlandse vereniging van computergebruikers, rapporteert het blad maandelijks bovendien over activiteiten van de vereniging. Computer! Totaal heeft een uitgebreide website met reviews, cursussen en downloads. (JVO)

Aanvragen

Jrg. 12, nr. 3, maart 2003

Jrg. 12, nr. 3, maart 2003