Consumentengids
Jaar:
1953
Uitgeverij:
Consumentenbond
Uitgever/Directeur :
Jhr. Mr. L.H.F.M. Bosch, ridder van Rosenthal (bestuur)
Genre:

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse consument geconfronteerd met steeds meer koopwaar. Nieuwe producten en onbekende merken maakten het aanbod onoverzichtelijk. Mede daarom werd in 1953 de Consumentenbond opgericht en in datzelfde jaar verscheen de Consumentengids, een maandblad dat kritisch de handel en wandel van producent en leverancier volgde en de consument probeerde te beschermen tegen onoirbare praktijken. Goede kwaliteit voor een redelijke prijs, daar ging het om. In jaargang 1971 van de Consumentengids trof men testverslagen aan van barbecues, huishoudelijke apparaten (zoals vaatwassers), geluidsapparatuur en een onderzoek naar vakantiebestemmingen. In bladzijdenlange artikelen beschreven de testteams hun bevindingen met allerlei consumptiegoederen. Uit het ruime aanbod bleek de toegenomen welvaart in Nederland. In november verscheen een soort thema-nummer over mobiliteit. Nieuwe en tweedehands auto's, boodschappenwagentjes en autorecabaantjes kwamen aan de orde. Vaste rubrieken waren 'Vraag en antwoord' en 'Stekeligheden' en ook de cartoons van Jaap Vegter waren maandelijks present. (RVDS)

Aanvragen

Jrg. 19, nr. 11, november 1971

Jrg. 19, nr. 11, november 1971