De Aarde en haar volken
Jaar:
(1865 - 1940)
Uitgeverij:
Kruseman & Tjeenk Willink
Genre:

De Aarde en haar Volken verscheen vanaf 1865 met verschillende ondertitels. Aanvankelijk was dat Geïllustreerd Volksblad, toen Geïllustreerd Volksboek, daarna Maandblad voor Land- en Volkenkunde en ten slotte: Geïllustreerd Maandblad gewijd aan Land- en Volkenkunde. In alle gevallen waren het vooral de illustraties in de vorm van gravures - in latere edities foto's - die lezers moesten trekken. Het tijdschrift verscheen in losse wekelijkse en maandelijkse afleveringen die per jaar konden worden gebundeld tot fraaie naslagwerken. De artikelen over de exotische wereld van over de grens bepaalden het wereldbeeld van generaties lezers. Schrijver Simon Vestdijk las het in zijn jeugd en gebruikte het in de novelle 'Fantasia' en in ander werk. Besnorde schaapherders uit de wilde Balkanlanden, krijgslieden uit West-Afrika of hun halfblote zusters elders uit dat continent leverden steeds nieuwe abonnees op. Regelmatig werden afleveringen herdrukt om aan de vraag te voldoen. In 1940 was het afgelopen. (DT)

Aanvragen