De Beweging
Jaar:
(1905 - 1919)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Albert Verwey
Uitgeverij:
W. Versluys

'Eens zal de dag, opgaand, vinden arbeid en schoonheid vereend' dichtte Henriette Roland Holst aan het begin van de twintigste eeuw. Dit socialistisch optimisme vond zijn weerklank in verschillende bladen rond de eeuwwisseling, met als laatste exponent De Beweging. Volgens hoofdredacteur Albert Verwey was De Beweging de ware voortzetting van De Nieuwe Gids, het tijdschrift van de 'Tachtigers'. Als laatste der Mohikanen probeerde Verwey in De Beweging het elan van de 'tachtigers hoog te houden. Hij liet jonge dichters als J.C. Bloem en P.N van Eyck debuteren om de beweging voort te zetten. De Eerste Wereldoorlog maakte een ruw einde aan alle dromen; Verwey schreef over het 'Duitse verraad': 'Alleen voor hun eigen volk wenschten zij de nieuwe mensch waarom wij baden, de nieuwe wereld waarop wij hoopten. Al wat wij en zij gemaakt hadden voor de eene toekomstige menschheid, die gebouwen, die gedichten, die kunsten en die wetenschappen, was alleen voor hun eigen natie oorlogvoerend met alle anderen.' In 1919 werd De Beweging opgeheven; het interbellum had geen boodschap meer aan de idealisten van voor de Eerste Wereldoorlog. (EK)

Aanvragen

Jrg. 13, nr. 1, 1917

Jrg. 13, nr. 1, 1917