De Dames-post
Jaar:
1785
Uitgeverij:
Johannes Weppelman

De Dames-post was in 1785 een van de eerste Nederlandse tijdschriften die speciaal het vrouwenpubliek voor ogen hadden. Net als de andere damestijdschriften was het "met vermyding van alle staatzaken, alléén tot nut en vermaak der Sexe ingerigt". De nieuwsberichten, waarmee ongeveer de helft van het blad gevuld werd, informeerden de lezeressen niet over de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland, maar over sensationele zeldzame en bizarre gebeurtenissen. Verder was het blad gevuld met 'mengelstukken': verhalen, gedichten en brieven van lezers. Deze stukken waren veelal moralistisch van toon en richtten zich op de wat oudere, gehuwde vrouwen. Hoewel met De Dames-post en andere tijdschriften de opkomst van het vrouwentijdschrift werd ingeluid, was dit vroege voorbeeld een kort leven beschoren, wellicht door een tekort aan lezeressen. Al na een half jaar was De Dames-post alweer verdwenen. (LO)

Aanvragen