De Engelbewaarder
Jaar:
(1885 - 1957)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Priester van de congregratie der Fraters van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg
Uitgeverij:
Roomsch Katholiek Jongensweeshuis
Genre:

Generaties lang hebben katholieken hun kinderen via De Engelbewaarder vertrouwd gemaakt met de normen en waarden van het 'Rijke Roomsche leven'. In verhalen: over misje-spelen, heiligen en kerkelijke feesten. In foto's: van kinderen verkleed als engelen en nonnetjes. In antwoorden op vragen van kinderen: 'of Maria en Jozef ook gedoopt zijn?' en 'of er op Zondag inkoopen gedaan mogen worden?' In tranentrekkende geschiedenissen: zoals die van 'Jantje, de arme kleine martelaar', die niets liever wil dan de H. Communie doen, maar dat van zijn dronken vader niet mag en na mishandeling sterft. Alsof dat nog niet erg genoeg is wordt de pastoor doodgeschoten door de vader, die de gevangenis ingaat, berouw krijgt en de doodstraf, waarna de 'berouwhebbenden zondaar' in de hemel wordt ingehaald. Maar de makers van het blad geven de jeugd ook wat ontspanning, met spannende vervolgverhalen, grappige stripachtige verhaaltjes die aan het werk van Wilhelm Busch doen denken, en versjes zonder moraal. Het doel van het blad was stichten, maar vermaak was nodig om de lezers aan het blad te binden. In 1958 ging het blad op in Taptoe. (JK)

Aanvragen