De Groene Amsterdammer

Jaar:
1977
Hoofdredactie/Eindredactie:
Martin van Amerongen
Vormgeving:
Tom Niemantsverdriet
Uitgeverij:
Weekblad de Groene Amsterdammer
Uitgever/Directeur :
Constant Vecht
Genre:

Dit 'weekblad voor Nederland', zoals de ondertitel luidt, verschijnt sinds 1877. In 1991 staat De Groene Amsterdammer te boek als een links-georiënteerd opinieblad dat kritische artikelen bevat over de binnen- en buitenlandse politiek. Uiteraard is de Golfoorlog van 1991 een van de onderwerpen dat jaar. Daarnaast schrijft de redactie over kunst en cultuur in allerlei verschijningsvormen. Vaste rubrieken waren onder meer 'GRRR' (ingezonden brieven), 'Mozart', een cryptogram, een cartoon van Marc Terstroet en twee pagina's over actuele boeken, film, toneel en muziek. De weinige advertenties in het blad betroffen veelal recentelijk verschenen boeken en lopende toneelvoorstellingen. Nummer 42 van 16 oktober 1991 bevat een interview met CDA-fractieleider Elco Brinkman. Een speciale bijlage behelst de volledige tekst van het toneelstuk De nacht van Schmelzer, geschreven door hoofdredacteur Martin van Amerongen. Van Amerongen was ruim vijftien jaar hoofdredacteur van De Groene en gaf het blad, dat altijd op de rand van faillissement balanceerde, een nieuw impuls. Bijzonder aan het tijdschrift is dat alle nummers tot 1994 in gedigitaliseerde vorm beschikbaar zijn op de website. (RVDS)

Aanvragen

Jrg. 115, nr. 42, 16 oktober 1991

Jrg. 115, nr. 42, 16 oktober 1991