De Hollandsche Spectator

Jaar:
(1731 - 1735)
Uitgever/Directeur :
Hermannus Uytwerf
Genre:

Vanaf de zomer van 1731 lag in de koffiehuizen wekelijks een nieuwe aflevering van De Hollandsche Spectator op de leestafel. In een pagina of tien gaf 'Mynheer Spectator' elke week zijn kijk op de dagelijkse actualiteit in een luchtige en onderhoudende schrijfstijl, met een morele ondertoon. Het gebruik van verschillende literaire genres, zoals ingezonden brieven van (fictieve) lezers, gedichten, samenspraken en vertogen, hielden de afleveringen levendig en gaven 'Mynheer Spectator' het vehikel om zijn ideeën van verschillende kanten te belichten. De auteur, voor het publiek op dat moment onbekend, bleek Justus van Effen (1684-1735) te zijn. In navolging van het eerste spectatoriale ('beschouwende') tijdschrift van de Engelse auteurs Addison en Steele, The Tatler (1711), had Van Effen verschillende tijdschriften in het Frans geschreven. De Hollandsche Spectator was zijn eerste poging in het Nederlands en was met een oplage van 1.500 stuks wekelijks een groot succes. (BSI)

Aanvragen