De Huisvriend
Jaar:
(1843 - 1879)
Hoofdredactie/Eindredactie:
J.J.A. Goeverneur
Uitgeverij:
De erven C.M. van Bolhuis Hoitsema

Het maandblad De Huisvriend. Gemengde lectuur voor burgers in stad en land was bijna veertig jaar lang het geesteskind van de populaire Groningse dichter, prozaïst en vertaler J.J.A. Goeverneur (1809-1889), alias Jan de Rijmer. Hij leeft tot in onze tijd op bescheiden wijze voort als bewerker van kinderversjes als 'Toen onze Mop een mopje was' en 'Al in een groen groen knollen knollenland'. Naast rijmelarij en andere literair bedoelde bijdragen bevat De Huisvriend onder meer sprokkels over natuur-, land- en volkenkunde, en bijdragen 'ons maatschappelijk, burgerlijk en huiselijk leven betreffende'. Het is daarmee een braaf en onderhoudend familieblad voor de burgerlijke kringen, dat de heersende moraal op vermakelijke wijze (re)presenteert. Vanaf 1880 verscheen een nieuw blad onder dezelfde naam, maar met een andere ondertitel: Geïllustreerd magazijn gewijd aan letteren en kunst. Lectuur voor iedereen. Goeverneur zette zijn tijdschrift vanaf dat moment voort als De oude huisvriend. (EVDV)

Aanvragen