De Kroniek
Jaar:
(1895 - 1907)
Uitgeverij:
Scheltema & Holkema's Boekhandel
Uitgever/Directeur :
P.L. Tak

Van 1895 tot 1907 verscheen De Kroniek, een 'algemeen weekblad'. Het behandelde onder meer kunst, sociologie, staatkunde, muziek en toneel. Bovendien bevatte het veel oorspronkelijke etsen en literatuur. P.L. Tak, journalist en oud-medewerker van het Tachtigerstijdschrift De nieuwe gids voerde de redactie. De Kroniek was het tijdschrift van 'negentig', zoals De Nieuwe Gids dat van 'tachtig' was. 'Negentig' staat dan voor de nieuwe generatie kunstenaars, die meer gericht waren op samenwerking dan op individuele expressie. De Beurs van Berlage vormde als Gesamtkunstwerk de apotheose van deze stroming. Alle grote namen uit de wereld van kunst en cultuur rond de eeuwwisseling schreven voor De Kroniek: Jan Veth, Alphons Diepenbrock, H.P. Berlage, Rik Roland Holst, Marius Bauer en vele anderen. De historicus Johan Huizinga schreef er later over: 'Zij die nu jong zijn, kunnen zich nauwelijks voorstellen, wat voor het geslacht, dat omstreeks 1894 studeerde, De Kroniek van P.L. Tak beteekend heeft.' (EK)

Jrg. 6, nr. 276, zaterdag 7 april 1900

Jrg. 6, nr. 276, zaterdag 7 april 1900