De Post van den Neder-Rhijn
Jaar:
(1781 - 1798)
Uitgeverij:
Gisbert Timon van Paddenburg
Genre:

De Post van den Neder-Rhijn, 'Het eerste opinieblad van Nederland' verscheen van 1781 tot en met 1787. Het werd geschreven door Pieter 't Hoen en was de spreekbuis van de Patriotten, die zich verzetten tegen de macht van de Stadhouder. Dankzij de uitstekende distributiekanalen in de Republiek was het blad overal verkrijgbaar. In de jaren 1780 groeiden de tegenstellingen tussen het Oranjekamp en de Patriotten, en toen een aantal van hen in augustus 1787 prinses Wilhelmina, die van Nijmegen op weg was naar Den Haag, bij Goejanverwellesluis tot omkeren dwong was de maat vol voor de Stadhouder. Wilhelmina's broer, Frederik Wilhelm II van Pruisen, kwam te hulp en viel met zijn leger de Nederlanden binnen. Daarmee was het gedaan met het succes van De post. De patriotten vluchtten in groten getale naar Belgïe en het noorden van Frankrijk, waar ze hun geschriften tegen Oranje bleven schrijven. De post van den Neder-Rhijn werd verboden; pas toen de Fransen in 1795 de macht overnamen keerde 't Hoen terug en zette hij onder de titel De nieuwe post van den Neder-Rhyn het blad voort tot 1799. (EG)

Aanvragen