De Prins der Geïllustreerde Bladen

Jaar:
(1901 - 1948)
Uitgeverij:
N.J. Boon
Uitgever/Directeur :
N.J. Boon
Genre:

Deze aflevering van De Prins der Geïllustreerde Bladen van 5 september 1908 toont 'het nieuwste portret van H.M. de Koningin'. De prins, zoals het tijdschrift in de wandelgangen heette, had altijd een bladvullende foto op het omslag. Ook verder stond het blad vol foto's; in dit nummer vooral van het tien-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Verder stonden er recensies en vervolgverhalen in (onder andere van Arthur Conan Doyle), overlijdensberichten van hoogwaardigheidsbekleders en andere personalia. De foto's stonden kriskras over de pagina's, en het is vaak zoeken naar het artikel waar ze bij horen. Uitgever was de Amsterdamse firma N.J. Boon te Amsterdam; boekbinderij J. Brandt en Zoon zorgde voor linnen reliëfbanden naar ontwerp van Johann Georg van Caspel waarin de jaargangen bewaard konden worden. (EG)

Aanvragen