De Tijd
Jaar:
(1974 - 1990)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Henk Steenhuis
Gerard Mulder
Vormgeving:
John Chevallerau
Uitgeverij:
Weekblad de Tijd
Uitgever/Directeur :
Nico van Zetten
Genre:

'Dieu et mon droit, Weekblad de Tijd. Als dagblad opgericht in 1845', meldt het colofon van De tijd tot 1990. Na 145 jaar gaat het dan samen met de *Haagsche Post**HP/De Tijd* vormen. In haar eerste leven is *De Tijd* een genuanceerd en katholiek dagblad, dat in 1974 ter ziele ging. Een doorstart als weekblad is redelijk succesvol met ongeveer 35.000 lezers. Het veredelde krantenpapier waarop *De Tijd* gedrukt wordt, is inmiddels vergeeld, maar de inhoud blijft boeien. Dit nummer uit 1981 gaat over van alles, van katholieke intellectuelen tot voetbaltuig. In het lange hoofdartikel over Hedy d'Ancona, feministe van het eerste uur, wordt onbewust de tragiek van de vrouwenbeweging in die jaren weergegeven: 'Als staatssecretaris voor emancipatiezaken kan zij ervan verzekerd zijn door de linkse vrouwenbeweging hinderlijk te worden gevolgd'. Maar er is ook sport met Jan Mulder die over de rentree van Cruijff bij Ajax in 1981 schrijft: 'Wat een geluk dat er superlatieven bestaan.' Gelukkig worden er na ruim zestig pagina's voer voor intellectuelen twee pagina's voor Marten Toonder ingeruimd. Zijn Bommel-strip zet het voorgaande meestal subtiel in perspectief. (EK)

Aanvragen

Jrg. 8, nr. 375, week 49, 4 december 1981

Jrg. 8, nr. 375, week 49, 4 december 1981