De Week in Beeld
Jaar:
(1935 - 1953)
Hoofdredactie/Eindredactie:
A.J.A.M. Weehuizen
Uitgeverij:
De Geïllustreerde Pers
Genre:

In de bijna twintig jaar dat De Week in Beeld verscheen bepaalden de crisis, het nationaal-socialisme en de koude oorlog de actualiteit. De jaargang die hier centraal staat betreft het oorlogsjaar 1942. De Duitse bezetter zag erop toe dat de publiekstijdschriften geen anti-Duitse of anderszins onwelgevallige berichten publiceerden. De Week in Beeld had geen binding met een politieke of kerkelijke groepering, dus de redactie had geen uitgesproken beginselen om te verloochenen. De toonzetting in De Week in Beeld was luchtig: het leven ging gewoon door. Er was binnenlands nieuws, waarbij de Duitse prominenten in ons land in beeld kwamen, evenals de publieke activiteiten van de NSB. Het buitenlandse nieuws ging onder meer over het voorspoedige verloop van de strijd aan het oostfront. De lezer trof reportages aan over het platteland of de elfstedentocht. Door de advertenties voor surrogaten was merkbaar dat sommige artikelen schaars werden; de Nederlandse handel werd immers belemmerd. (RVDS)

Aanvragen

Nr. 21, 22 mei 1942

Nr. 21, 22 mei 1942