Denksport
Jaar:
1930
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jasper Jesse
Uitgeverij:
Keesing
Uitgever/Directeur :
Elly Simonis
Genre:

Denksport bestaat al ruim vijfenzeventig jaar. In 1930 kwam het eerste nummer uit, in zwart-wit, met maar zestien pagina's. Er stonden alleen kruiswoordraadsels in, een vondst uit de Verenigde Staten uit het begin van de twintigste eeuw. Al snel ontstonden variaties, zoals doorlopers en cryptogrammen. Weer later kwamen er geheel nieuwe soorten zonder puzzelwoorden: cijferpuzzels en logigrammen. Elke succesvolle variant krijgt een eigen maandelijks puzzelblad. Inmiddels zijn er wel vijftig soorten puzzelbladen van Denksport met een totale maandoplage van meer dan één miljoen. Daar is enige jaren geleden de website bijgekomen met allerlei extra puzzels en een maandelijkse prijsvraag. De website is tegelijk een belangrijk forum voor de 'Denksportclub'. Elk blad bevat een waardepunt waarmee men Denksport-producten kan bestellen. Hoewel puzzelen een ouderwets imago heeft, blijkt het ook jongeren aan te kunnen spreken: zoals blijkt uit de rage van de Sudoku, het Japanse cijferpuzzeltje. (MVO)

Aanvragen