Dignity
Jaar:
(1991 - 1992)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Charles Dissels
Vormgeving:
Caroline Ekeler
Uitgeverij:
Dissels enterprises
Uitgever/Directeur :
Charles Dissels

'Ik heb het beloofd, welnu het ligt er', schrijft uitgever en hoofdredacteur Charles Dissels in november 1991 in het eerste nummer van Dignity. Wat hij heeft beloofd maakt hij meteen duidelijk: Dignity is het eerste glossy met 'black personalities' in Nederland. Het wil voldoen aan de 'specifieke behoefte van de doelgroep' en andere culturen laten kennismaken met de cultuur van de doelgroep, 'de gekleurde gemeenschap in Nederland'. Dignity wil 'de kennis en erkenning van de eigen waardigheid en die van anderen' bevorderen. Het blad zal tien maal per jaar verschijnen in een oplage van 30.000 stuks. Dat is geen eenvoudige opgave. Al spoedig blijkt dat de doelgroep waarmee de hoofdredacteur heeft gesproken niet dezelfde is als de doelgroep die het blad moet kopen. De interviews met persoonlijkheden, de antropologisch getinte reportages, de modeartikelen, persoonlijke verzorging- en shopping- rubrieken of de ingezonden brieven trekken te weinig belangstelling. In september 1992 is het blad failliet. Er zijn dan slechts drie nummers verschenen. (DT)

Aanvragen

Jrg. 1, november 1991

Jrg. 1, november 1991