Disk
Jaar:
(1967 - 1992)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jan de Kruijff
Ad Bijleveld
Vormgeving:
Jan Kamies
Uitgeverij:
Misset
Uitgever/Directeur :
A.Ch. van der Wees
Genre:

In de eerste helft van de twintigste eeuw worden grammofoon en radio populair. Voortaan zijn zangers, ja hele orkesten ook in de eigen huiskamer te beluisteren. De eenvoudige apparatuur uit deze tijd is nog maar het begin. Innovatie vindt tot op heden plaats, en de wereld van audioapparatuur en geluidsdragers wordt steeds diverser. Al snel verschijnen er tijdschriften gewijd aan geluidsapparatuur en gereproduceerde muziek, zoals het maandblad Disk (vanaf 1967). Het richt zich op liefhebbers van klassieke muziek, die ook houden van de betere geluidsapparatuur, zoals uit de afgebeelde cover blijkt. In dit nummer worden diverse plaatopnames van klassieke muziekwerken musicologisch en geluidstechnisch vergeleken. Er is een interview met Tracey Sterne, directeur van de Amerikaanse platenmaatschappij Nonesuch Records, die zich richt op Amerikaanse en niet-westerse muziek. Tests van diverse geluidsapparatuur vormen een vast onderdeel. Eind jaren zeventig kampt Disk met problemen als gevolg van een te gering aantal abonnees. In 1980 wordt geprobeerd de basis te verbreden door ook aandacht te besteden aan jazz- en popmuziek en aan nieuwe ontwikkelingen als teletekst. Het helpt niet: in 1981 wordt de stekker eruit getrokken. (HM)

Aanvragen

Nr. 142, november 1978

Nr. 142, november 1978