Doodgewoon
Jaar:
(1994 - 2001)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Anja Krabben
Vormgeving:
Eigen Zaak
Ellen Jansen
Uitgeverij:
Stichting Eindelijk
Genre:

Ruim zeven jaar lang was Doodgewoon het enige publiekstijdschrift ter wereld dat over de dood ging. Het blad - dat voor het eerst verscheen op vrijdag de dertiende - maakt door de sobere vormgeving en het zwart-witte binnenwerk een doodse indruk. De meest uiteenlopende onderwerpen passeerden - vanuit (kunst)historisch, antropologisch of filosofisch oogpunt - de revue: uitvaartvernieuwing in Nederland, lijkbezorging in Tibet door aasgieren, de geschiedenis van de smartlap, de praktijk van het balsemen en bijvoorbeeld de werkwijze van een pathaloog-anatoom. In dit nummer een artikel over twee kunstenaars die - in navolging van dr. Tulps anatomische les door Rembrandt - ook hun schildersezel mee de snijzaal innemen. Met dezelfde doodeenvoudige reden als de oude meester: ter bestudering van het ontzielde lichaam. In 2001 ging Doodgewoon echter zelf ter ziele. Het tijdschrift bleef - als digitale informatiebron - nog wel in aardse vorm bestaan. (EB)

Aanvragen

Jrg. 5, nr. 17, zomer 1998

Jrg. 5, nr. 17, zomer 1998